Health Policies in the Statement of the Second Step of the Islamic Revolution

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 100

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJHP-6-3_011

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1402

Abstract:

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین گزینه های سیاستی نظام سلامت در راستای عملیاتی کردن توصیه های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب صورت گرفته است. روش: پس از تحلیل محتوای کیفی بیانیه و شناسایی کاربست های مضامین احصاء شده در حوزه سلامت از طریق مصاحبه با خبرگان به استخراج گزینه های سیاستی نظام سلامت در هر یک از ابعاد هفت گانه بیانیه پرداختیم. سپس گزینه های سیاستی ارائه شده با استفاده از ترکیب روش دلفی و تاپسیس فازی نهائی شدند. یافته ها: طبق توافق خبرگان، «توانمندسازی محقق و سیاست گذار از طریق آموزش»؛ «پویش های رسانه ای درخصوص افزایش آگاهی عمومی از اخلاق حرفه ای پزشکی ازجمله حقوق بیمار»؛ «افزایش توجه سیاست گذاران به مراقبت های اولیه بهداشتی، توسعه و روزآمد کردن شبکه بهداشتی-درمانی کشور و تحقق همه جانبه اصل اولویت پیشگیری»؛ «رفع انحصار تولید، توزیع و ارائه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات سلامت»؛ «کارآفرینی در حوزه سلامت اقتصاد مقاومتی و اشتغال­زایی»؛ «نظارت و پایش مداوم اثرات تحریم های اقتصادی بر پیامدهای سلامتی و برنامه ریزی مناسب براساس پیامدها» و «ارائه راهنمایی در رابطه با اهمیت سبک زندگی سالم در دوران کودکی به خانواده ها از طریق مراکز بهداشتی» از بالاترین اولویت در راستای نهادینه سازی بیانیه در سیاست­گذاری های نظام سلامت کشور در هر یک از ابعاد بیانیه برخوردار هستند. نتیجه گیری: به رغم تلاش های صورت گرفته و پیشرفت های چشم­گیر در نظام سلامت کشور، دستیابی به تعالی همه جانبه در گام دوم انقلاب اسلامی و ارتقای روزافزون سلامت، مستلزم تلاش بیش از پیش سیاست گذاران نظام سلامت در جهت تدوین سیاست ها با نگاه گسترده تر به حاکمیت مطلوب نظام سلامت در هر یک از ابعاد بیانیه می باشد.

Keywords:

Delivery of Health Care , Health Care Reform , Health Planning , Health Policy , ارائه مراقبت های بهداشتی , اصلاحات مراقبت های بهداشتی , برنامه ریزی بهداشتی , سیاست بهداشت

Authors

اعظم رئوفی

Tehran University of Medical Sciences

امیرحسین تکیان

Tehran University of Medical Sciences

هاجر حقیقی

Tehran University of Medical Sciences

خاطره خانجانخانی

Tehran University of Medical Sciences

علیرضا اولیایی منش

Tehran University of Medical Sciences

عفت محمدی

Tehran University of Medical Sciences