بررسی تاثیر شرایط محیطی و ترکیب سوخت بر عملکرد توربین گاز دو شفته در شرایط پایا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 96

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMMC07_006

تاریخ نمایه سازی: 4 مرداد 1402

Abstract:

با توجه به اینکه توربین های گازی در شرایط محیطی و بارهای مختلفی کار می کنند، با تغییر شرایط محیط اعم از دما، فشار،رطوبت نسبی، مشخصات کارکردی هر یک از مولفه های توربین گاز تغییر خواهد کرد و در نتیجه میزان توان و بازده توربینگاز تغییر میکند. در این مقاله تاثیر شرایط محیطی و ترکیب سوخت مصرفی بر پارامترهای مختلف عملکردی یک توربینگاز دو شفته ۲۵ مگاواتی در شرایط استاتیکی و در بارهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور تمامیمولفه های توربین گاز در نقطه طراحی و در شرایط خارج از طراحی مدلسازی شده اند و سپس اثرات تغییر شرایط مختلفمحیط و تغییر ترکیبات سوخت بر پارامترهای موثر بر عملکرد این توربین گازی مورد بررسی قرار می گیرد.

Authors

هیوا رشیدزاده

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران