جوش پذی ری ، خواص مکانیکی و ریزساختار سوپرآل یاژهای پایه نیکل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 220

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMMC07_014

تاریخ نمایه سازی: 4 مرداد 1402

Abstract:

به دلیل ترک خوردن و جدایش ریزساختار عناصر آلیاژی، جوشکاری سوپرآلیاژهای پایه نیکل چالش انگیز بوده است.غالبا از این سوپرآلیاژها در محیط های غیرعادی استفاده می شود، مثل پره های توربین، بویلرهای زباله سوز، درزگیرها،روتورهای توربوشارژر، بسته ای با دمای بالا، مخازن تحت فشار و غیره. کاربرد اصلی آنها در صنعت هوافضا و خودروسا ز یاست. در مقاله حاضر کارهای مرتبط با فرآیندهای جوشکاری و چالش های مرتبط با جوشکاری سوپر آلیاژهای پایه نیکلشرح داده می شوند. در ادامه، جوش پذیری، ریزساختار، و خواص مکانیکی ایجاد شده در حین فرآیند جوشکاری و پس از آنتوصیف خواهد شد. این مقاله عمدتا بر آلیاژهای پایه نیکل متمرکز است و چالش هایی را مطرح می کند که باید برای ایجادیک سیستم اجرایی در چارچوب زمانی قابل قبول آنها را برطرف کرد.

Authors

علی استاداکبریان آذر

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

حمید خرسند

دانشیار، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران