بررسی تاثیر فضای شهری بر امنیت زنان مطالعه موردی : شهرتهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 201

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IGUPA02_099

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1402

Abstract:

به دنبال گسترش شهر و شهرنشینی در دوران معاصر و همزمانی آن با تحولات فرهنگی مدرنیسم ، دنیا شاهد حضور پررنگ تر زنان در عرصه های اجتماعی فرهنگی و اقتصادی بوده است . فضا های شهری به عنوان مظهر کالبدی شهر باید نیاز های اجتماعی شهروندان را براورده کند. در دنیای امروزی دستیابی به جامعه ای پایدار، بدون حضور فعال زنان امکان پذیر نمی باشد. امنیت یکی از مهمترین نیاز های هر جامعه است ؛که زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه جز گروه آسیب پذیرتری هستند،که امنیت آنها مورد خطر قرار گرفته است . امنیت اجتماعی در جامعه شکل میگرد و هدف آن حفظ تداوم و شرایط قابل پذیرش برای افراد است . سهم زنان در تفریح ،ورزش،فعالیت های روزمرگی بسیار کمتر از مردان است ،به دلیل انکه نگرش جامعه بر فعالیت و حضور زنان تا کنون نگرشی سنتی و قدیمی بوده است . زنان از جمله گروه هایی هستند که توجه به نیازهایشان در طراحی عرصه های عمومی شهری، برای ایجاد انگیزش حضور و تعاملات فرهنگی اجتماعی بیش از سایر گروه ها نادیده گرفته شده است . بانوان نقش حیاتی در تربیت و آموزش را در خانواده ایفا میکندد؛لذا توجه به سلامت روحی و جسمی زنان بسیار مهم بوده است . هدف بررسی این مقاله ارتقا امنیت اجتماعی و افزایش حضور زنان درفضا های شهری بوده است . روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی و از نوع توصیفی - تحلیلی است و در آن از نظریه های جین جیکوبز و نیومن و پنجره شکسته استفاده شده است . در این مسیر از طریق مطالعات کتابخانه ای،بازدید میدانی استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان میدهد: اولا در یک فضای جنسیتی شده، امنیت زنان کاهش پیدا میکند، ثانیا تصویر ذهنی زنان از فضای شهری حول دو کلمه کلیدی ترس و امنیت شکل میگیرد و این موضوع روی حضور زنان در فضاهای شهری تاثیر منفی میتواند داشته باشد.

Authors

نیکا حسامی

دانشجوی شهرسازی، دانشکده عمران معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

سیدخلیل سیدعلی پور

استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران