استخراج ویژگی در یک نوع موتور استارتر لوکوموتیو دیزل با روش تبدیل موجک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 351

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRARE08_095

تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1402

Abstract:

امروزه با توجه به رشد روز افزون صنعت ریلی و نیاز به بالا بردن ایمنی در قطارها، بایستی خرابی اجزا را پیش از وقوع، پیش بینی و شناسایی کرد. موتور جریان مستقیم یکی از تجهیزات مهم در صنایع امروز و به خصوص در صنعت حمل نقل ریلی به حساب می آید که در قسمت های مختلف لوکوموتیوهای الکتریکی و دیزل الکتریک نظیر: موتور کششی، استارتر قطار، سیستم های خنک کننده برف پاک کن و مواردی از این قبیل استفاده شده است. در این مقاله هدف آن است که داده های موتورهای سالم و معیوب که در هم تنیده شده اند، دسته بندی شده و روشی جهت جداسازی موتورهای سالم و معیوب ارائه شود، برای این کار از تعدادی داده های جریان راه اندازی موتور استارتر لکومتیو استفاده شده است. داده های جمع آوری شده که نیمی از ان ها سالم و نیمی از آن ها معیوب است، توسط تبدیل موجک گسسته با تابع Debuchies۴ به ۹ سطح تجزیه می شوند و ضرایب جزئیات و تخمین هر داده توسط نرم افزار MATLAB محاسبه می شود و سپس برای شناسایی ویژگی های منحصر به فرد داده ها که می تواند به نمایندگی از آن، کلاس های سالم و معیوب را از هم جدا کند، از همه داده ها قبل از تبدیل موجک و بعد از آن پارامترهای چولگی skewness کشیدگی kurtosis و مقدار موثر (root mean sqaure) استخراج می شود که مشاهده می شود قبل از تبدیل با اعمال ویژگی های مذکور داده ها در هم تنیده هستند و امکان جداسازی داده ها دشوار است و نیاز به دسته بندی کننده پیچیده تر می باشد، اما با اعمال تبدیل موجک داده ها در سطوح مختلف از هم جدا شده و می توان با یک دسته بندی کننده خطی ساده آن ها را از یکدیگر جدا کرد.

Authors

امیرحسین کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

مهسا رادکانی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

بهمن قربانی واقعی

استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران

حسین پاسخی

دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران

زهرا معصومی

دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران