تاثیر مدیریت ریسک جریان های نقدینگی بر ثبات مالی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 277

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JARES-7-1_008

تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1402

Abstract:

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که شرکت های بورسی با آن روبرو هستند. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقد شوندگی نسبتا پایینی دارند. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی شرکتها را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و درنتیجه ورشکستگی قرار می دهد. با توجه به مطالب فوق هدف اصلی مقاله حاضر تاثیر مدیریت ریسک جریان های نقدینگی بر ثبات مالی است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، منطق اجرا استقرائی، زمان مقطعی، نوع داده ها کمی، نحوه اجرا توصیفی پیمایشی و روش پژوهش از نظر ارتباط بین متغیرها علی و از نوع پسرویدادی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی پنج ساله (۱۳۹۹-۱۳۹۵) می‎باشد؛ که از ۷۸۴ شرکت پذیرفته شده در بورس ۱۱۲ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. با توجه به نوع داده ها و روش های تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش داده های تابلویی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که؛ مدیریت ریسک جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی بر ثبات مالی، اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد که مدیریت ریسک جریان های نقدینگی بر ثبات مالی اثر مثبت و معنادار دارد.

Authors

حسین شیربندی

استادیار، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

شکور خلوتی

ارشناسی ارشد حسابداری، بازرس ارشد بانک تجارت،کرمانشاه، ایران

علی فرمانی

کارشناس حسابداری