بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا

Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 108 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CILAMAG-21-30_001

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1402

Abstract:

به ندرت می توان رابطه ای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعده استاپل تاثیر نپذیرد. هنگامی که استاپل علیه طرف دعوی جریان می یابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع می سازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود می برد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالی که از دیدگاه شخص ماخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، استاپل بیش از آن که یک قاعده اثبات باشد، بهتر است قاعده ای ماهوی و موجد حق به حساب آید. استاپل بر سه دسته تقسیم شده است: استاپل ناشی از حکم دادگاه، استاپل ناشی از سند و استاپل ناشی از رفتار (یا استاپل مبتنی بر انصاف). مقاله حاضر به بررسی آن دسته از اصول اساسی و کلی استاپل می پردازد که شناساندن موثر این قاعده مستلزم آشنایی با آنهاست.

Keywords:

قاعده استاپل , استاپل ناشی از حکم , استاپل ناشی از سند , استاپل ناشی از رفتار , استاپل مبتنی بر انصاف

Authors

گودرز افتخار جهرمی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

مرتضی شهبازی نیا

استادیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری