مدیریت ریسک در حسابداری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 330

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMBA02_464

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1402

Abstract:

این مطالعه به صورت کتابخانه ای به مرور مفاهیم مدیریت ریسک در حسابداری میپردازد.مدیریت ریسک بیانگر یک فرایند مدیریتی سیستماتیک شامل ارزیابی و کنترل است . در رسیدن به اهداف مشخص شده کسب وکارها، احتمال قرار گرفتن مقابل موانع وجود دارد. برای کاهش ضرر و زیان، استاندارد مدیریت ریسک به وجود آمده است . مدیریت ریسک از خطرات احتمالی جلوگیری می کند. در کمترین حد ضرر و زیان را به حداقل می رساند.مدیریت ریسک در حسابداری فرآیند شناسایی ، تجزیه و تحلیل و پذیرش یا کاهش عدم اطمینان در تصمیمات سرمایه گذاری است . ریسک از بازگشت در دنیای سرمایه گذاری جدایی ناپذیر است . تاکتیک های مختلفی برای تشخیص خطر وجود دارد. یکی از رایج ترین موارد انحراف معیار، معیار آماری پراکندگی حول یک گرایش مرکزی است .

Keywords:

مدیریت ریسک -حسابداری -شرکت ها-سرمایه گذاری

Authors

محسن احمدی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد گچساران، گچساران ،ایران

روح انگیز ملک زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد گچساران ، گچساران ، ایران