علل و راهکارهای پیشگیری از خودسوزی در زنان از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات درمانی: یک مطالعه کیفی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 113

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJSPH-12-3_004

تاریخ نمایه سازی: 21 مرداد 1402

Abstract:

زمینه و هدف: خودسوزی یکی از مشکلات سلامت عمومی است که به وفور در بین زنان غرب ایران مشاهده شده است. این مطالعه به منظور اکتشاف علل این پدیده در زنان و راهکارهای پیشگیری از آن از دیدگاه پرسنل و ارائه دهندگان خدمات درمانی طراحی شده است.   روش کار: این مطالعه با رویکردی کیفی و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام شد. مطالعه در شهر کرمانشاه و در بیمارستان امام خمینی به عنوان یکی از بیمارستان های آموزشی مرجع درمان سوختگی انجام شد. شرکت کنندگان پرسنل خدمات درمانی این بیمارستان بودند. نمونه گیری به روش هدفمند و تعداد نمونه ها نیز براساس رسیدن به سطح اشباع تعیین شده است. تحلیل داده ها از طریق تحلیل چارچوبی انجام شده است.   نتایج: در زمینه علل اقدام به خودسوزی چهار گروه اصلی شامل زمینه های فرهنگی، مسائل روانی، خودسوزی راهی برای بلندکردن فریاد اعتراض و مسائل مادی استخراج شدند. در زمینه راهکارهای پیشگیری نیز دوگروه اصلی شامل تغییرات فرهنگی، آموزش و خدمات سلامت روان شناسایی شدند.   نتیجه گیری: خودسوزی یک پدیده چندبعدی است که عوامل مختلفی در برهمکنش با هم دست به دست هم داده و بستر را برای اقدام زنان به خودسوزی در شرایط بحرانی فراهم می سازد. در چنین شرایطی راهکارهای پیشگیری جامع همچون تغییرات فرهنگی در کنار آموزش می تواند در کاهش موارد اسف بار خودسوزی مثمرثمر واقع گردد.

Authors

رویا صفری فرامانی

Ph.D. Student, Department of Biostatistics and Epidemiology, Faculty of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

نرگس خانجانی

Ph.D. Associate Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Faculty of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman

فرید نجفی

Ph.D. Associate Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Faculty of Public Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahmadi, A. and Ytterstad, B., ۲۰۰۷.Prevention of self-immolation by community-based ...
 • Ahmadi, A., ۲۰۰۷. Suicide by self- immolation: comprehensive overview, experiences ...
 • Ahmadi, A., Mohammadi, R., Schwebel, D.C., Yeganeh, N., Hassanzadeh, M. ...
 • Ahmadi, A., Mohammadi, R., Stavrinos, D., Almasi, A. and Schwebel, ...
 • Alaghehbandan, R., Lari, A. R., Joghataei, M. T., Islami, A. ...
 • Boostani, D., Abdinia, S. and Rahimipour Anaraki, N. ۲۰۱۲. Women ...
 • Cavanagh, J.T.O., Carson, A.J., Sharpe, M. and Lawrie, S.M., ۲۰۰۳. ...
 • Groohi, B., Alaghehbandan, R. and Lari, A.R., ۲۰۰۲. Analysis of ...
 • Guba, E., ۱۹۸۱. Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic ...
 • Harris, E.C. and Barraclough, B., ۱۹۹۸. Excess mortality of mental ...
 • Kanchan, T., Menon, A. and Menezes, R.G.,۲۰۰۹. Methods of choice ...
 • Krummen, D.M., James, K. and Klein, R.L.,۱۹۹۸. Suicide by burning: ...
 • Laloe, V., ۲۰۰۴. Patterns of deliberate self- burning in various ...
 • Lincoln, Y.S., ۱۹۹۵. Emerging Criteria for Quality in Qualitative and ...
 • Mabrouk, A.R., Mahmod Omar, A.N., Massoud, K., Sherif, M.M. and ...
 • Maghsoudi, H., Garadagi, A., Jafary, G.A., Azarmir, G., Aali, N., ...
 • Phan, T.N., King, J.R., Palmieri, T.L. and Greenhalgh, D.G., ۲۰۰۳. ...
 • Rezaie, L., Ali Hosseini, S., Rassafiani, M., Najafi, F., Shakeri, ...
 • Saadat, M., ۲۰۰۵. Epidemiology and mortality of hospitalized burn patients ...
 • Saberi-zafaghandi, M., Hajebi, A., Eskandarieh, S. and Ahmadzad-Asl, M.,۲۰۱۲. Epidemiology ...
 • Sadeghi-bazargani, H. and Mohammadi, R.,۲۰۱۲. Epidemiology of burns in Iran ...
 • Speziale, H.S., Streubert, H.J.S. and Carpenter, D.R., ۲۰۱۱. Qualitative research ...
 • Taghaddosinejad, F., Sheikhazadi, A., Behnoush, B., Reshadati, J. and Sabery, ...
 • Tsati, E., Iconomou, T., Tzivaridou, D., Keramidas, E., Papadopoulos, S. ...
 • World Health Organization., ۲۰۰۲. World report on violence and health. ...
 • Ahmadi, A. and Ytterstad, B., ۲۰۰۷.Prevention of self-immolation by community-based ...
 • Ahmadi, A., ۲۰۰۷. Suicide by self- immolation: comprehensive overview, experiences ...
 • Ahmadi, A., Mohammadi, R., Schwebel, D.C., Yeganeh, N., Hassanzadeh, M. ...
 • Ahmadi, A., Mohammadi, R., Stavrinos, D., Almasi, A. and Schwebel, ...
 • Alaghehbandan, R., Lari, A. R., Joghataei, M. T., Islami, A. ...
 • Boostani, D., Abdinia, S. and Rahimipour Anaraki, N. ۲۰۱۲. Women ...
 • Cavanagh, J.T.O., Carson, A.J., Sharpe, M. and Lawrie, S.M., ۲۰۰۳. ...
 • Groohi, B., Alaghehbandan, R. and Lari, A.R., ۲۰۰۲. Analysis of ...
 • Guba, E., ۱۹۸۱. Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic ...
 • Harris, E.C. and Barraclough, B., ۱۹۹۸. Excess mortality of mental ...
 • Kanchan, T., Menon, A. and Menezes, R.G.,۲۰۰۹. Methods of choice ...
 • Krummen, D.M., James, K. and Klein, R.L.,۱۹۹۸. Suicide by burning: ...
 • Laloe, V., ۲۰۰۴. Patterns of deliberate self- burning in various ...
 • Lincoln, Y.S., ۱۹۹۵. Emerging Criteria for Quality in Qualitative and ...
 • Mabrouk, A.R., Mahmod Omar, A.N., Massoud, K., Sherif, M.M. and ...
 • Maghsoudi, H., Garadagi, A., Jafary, G.A., Azarmir, G., Aali, N., ...
 • Phan, T.N., King, J.R., Palmieri, T.L. and Greenhalgh, D.G., ۲۰۰۳. ...
 • Rezaie, L., Ali Hosseini, S., Rassafiani, M., Najafi, F., Shakeri, ...
 • Saadat, M., ۲۰۰۵. Epidemiology and mortality of hospitalized burn patients ...
 • Saberi-zafaghandi, M., Hajebi, A., Eskandarieh, S. and Ahmadzad-Asl, M.,۲۰۱۲. Epidemiology ...
 • Sadeghi-bazargani, H. and Mohammadi, R.,۲۰۱۲. Epidemiology of burns in Iran ...
 • Speziale, H.S., Streubert, H.J.S. and Carpenter, D.R., ۲۰۱۱. Qualitative research ...
 • Taghaddosinejad, F., Sheikhazadi, A., Behnoush, B., Reshadati, J. and Sabery, ...
 • Tsati, E., Iconomou, T., Tzivaridou, D., Keramidas, E., Papadopoulos, S. ...
 • World Health Organization., ۲۰۰۲. World report on violence and health. ...
 • نمایش کامل مراجع