باز ارزیابی ابعاد کانال دسترسی بندر شهیدرجایی بر اساس ترافیک دریایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 137

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCACS05_0424

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1402

Abstract:

یکی از روش های تحلیل کارایی و بهینگی کانال دسترسی یک بندر پس از مرحله بهره برداری و عملیاتی شدن، ارزیابی مجدد ابعاد کانال دسترسی بندر براساس ترافیک دریایی ثبت شده در آن محدوده میباشد. هدف از این پژوهش، باز ارزیابی ابعاد کانال دسترسی بندر شهیدرجایی براساس ترافیک دریایی ثبت شده در این بندر است که در این خصوص ابتدا جمع آوری داده های مربوط به ابعاد کانال دسترسی، مشخصات اسکله ها و ترافیک دریایی ثبت شده بندر شهیدرجایی انجام و در ادامه با استفاده از آیین نامه طراحی کانال دسترسی بندر PIANC (گزارش ۱۲۱)، به تحلیل ابعاد فعلی و ابعاد بهینه کانال دسترسی بندر و مقایسه آن ها نسبت به یکدیگر پرداخته شده است. طبق نتیجه به دست آمده، عرض کانال دسترسی بر اساس ترافیک دریایی ثبت شده، کارایی لازم را داشته و پاسخگو می باشد ولی عمق آبخور کانال دسترسی نیازمند بهینه سازی و افزایش مقدار می باشد.

Authors

بابک ذاکر

کارشناس ارشد مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی دانشگاه صنعتی سهند