بهسازی حمل و نقل پایدار به عنوان شریان حیاتی ارتباطات درون شهری کلانشهر شیراز (با تاکید بر مدل زوجی Expertchoice)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCACS05_0822

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1402

Abstract:

سند راهبرد توسعه شهری برای رشد منطبق با عدالت اجتماعی شهرها از طریق همکاری و مشارکت گسترده جامعهدر جهت ارتقای کیفیت زندگی کلیه شهروندان به ویژه اقشار فقیر تهیه میشود و هدف اصلی آن تامین توسعه پایدار ازطریق ایجاد ظرفیت های اجتماعی برای مشارکت همگانی است. نظام برنامه ریزی شهری در ایران عمدتا متکی بر طرحهای جامع و تفصیلی می باشد. در کلانشهر شیراز برنامه ها و طرح هایی که در سطح شهر تدوین و اجرا می شودمتناسب با توانایی ها و پتانسیل های موجود نبوده و توانایی حل مشکلاتی را که شهر با آن مواجه است را ندارند. لذاشناسایی قابلیت های مختلف طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر ضروری بوده تا از این طریق رویکردی پایدار درتوسعه شهری تدوین گردد. در این پژوهش به بهبود رفاه شهروندان شیراز با بهسازی زیرساخت های شهری، توسط تحلیلسلسله مراتبی (AHP) با مدل SPSS و ExpertChoice جهت رتبه بندی و شناخت مهمترین فاکتورها پرداخته شد.شایان ذکر است که جامعه هدف ۶۰ فرد حقیقی و حقوقی متخصص بودند که به عنوان خبرگان مورد استفاده قرارگرفت. در نتیجه نهایی این پژوهش می توان گفت، مهمترین عامل در توسعه شهری با تاکید بر عملکرد شهرداری شیرازفاکتورهای مرتبط به سرمایه گذاری شهری می باشد. همچنین در مورد زیرمعیارها نیز، به ترتیب ۱. سرمایه گذاری ازسوی بخش خصوصی، ۲. حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش توریستم و گردشگری، ۳. احیاء اماکن تاریخی شهر وواگذاری آن به بخش خصوصی، ۴. ایجاد تسهیلات و سیاست های تشویقی برای جذب سرمایه گذاری در بخشگردشگری و نهایتا ۵. ایجاد زمینه برای واگذاری سهام مکان های توریستی به مردم دارای پنج رتبه اول برتر میباشند.اما از آنجا که بررسی تاثیر عملکرد شهرداری کلانشهر شیراز بر بهبود سیستم زیربنایی مبتنی بر توسعه شهری پارامترهایمرتبط و غیر مرتبط موثر را شامل میگردد، توصیه میشود که توجه بیشتری به عوامل معرفی شده در پژوهش های آتیشود تا نتایج مطلوبتری جهت رفع چالشهای توسعه شهری کلانشهر شیراز صورت پذیرد.

Authors

حمید صالحی

مسئول شهرداری در پلیس راهور، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز، شیراز، ایران

علی مهدی بیرقدار

کارمند حسابداری سازمان مدیریت و حمل و نقل شهرداری شیراز، شیراز، ایران