بررسی عملکرد نظام مدیریت شهری و ا هداف آن در ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 100

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCACS05_0930

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1402

Abstract:

در سه دهه اخیر ، مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوع های مورد توجه و جذاب تبدیل شده است و این تمایل همدر زمینه های تحقیقاتی و هم در زمینه های کاربردی به بروز نوآوری های بسیاری منجر شده است. لذا در این مقاله پس ازتعریف ارزیابی عملکرد سازمانی و دلایل آن، برخی چارچوبها و متدهای نوین در این زمینه را معرفی کرده و نقاط قوت وضعف هر یک را بیان خواهیم کرد.

Authors

حیدر قاسمی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد ، ایران

بهنام علیپور

کارشناسی مهندسی عمران ، سازما ن نظام مهندسی ساختمان

نرگس خدابخشی شلمزاری

شناسی ارشد مهندسی معماری داخلی واحد شاهین شهر،دانشگاه آزاد اسلامی،شاهین شهر،ا یران