پژوهشگر گرامی،
با تشکر از انتخاب سیویلیکا به عنوان مرجع تامین مستندات و مقالات علمی
در این صفحه میتوانید فایل کامل Research با عنوان «مطالعات سند ملی آمایش سرزمین تغییرات اقلیمی (جلد اول- آثار و پیامدهای بر سیاستها و برنامه های آمایش سرزمین)» را که شامل 76 صفحه است دریافت نمایید.

Buy and Download

فایل این Research منتشر نشده و یا در سایت موجود نیست و امکان خرید آن فراهم نمی باشد.