چگونگی تاثیر انتقال تکنولوژی و چرخه حیات آن در تحول دیجیتال

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 133

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OILANDGAS01_045

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1402

Abstract:

در انتقال موثر تکنولوژی محصول جدید، دریافت کننده تکنولوژی بایستی از صلاحیت فنی بر خوردارباشد.تجارب کشورهای موفق در انتقال تکنولوژی نشان می دهد که توانایی های تکنولوژیکی طرف گیرنده عاملبسیار اساسی در توفیق و دستیابی موثر به تکنولوژی محصول جدید می باشد. نقش سازمان های تحقیق و توسعهدر مراحل انتقال تکنولوژی چه در سطح عمودی که شامل تعیین نیاز واردات تکنولوژی به کشور بوده و چه درسطح افقی که شامل گسترش آن به صنایع و سازمان های دیگر می باشد ، بسیار مهم و اساسی است. در صورتیکه انتقال تکنولوژی بدرستی انجام شود تدوین دانش فنی فرایند محصول به خوبی قابل انجام می باشد. متاسفانهدر حال حاضر بسیاری از ساختارها ی تحقیق و توسعه کشورهای در حال رشد نفت خیز با ضرورت رشد صنعتیسازگار نیست و با توجه به وجود ذخایر عظیم انرژی و برتری مادی نسبت به دیگر کشورهای در حال توسعه لازمهفعالیت بر روی منابع انسانی و توسعه فرهنگ تحقیق و توسعه بیش از پیش تاکید می گردد. یکی از مناسب ترینشیوه های انتقال تکنولوژی محصول جدید این است که صنایع پس از گز ینش تکنولوژی مناسب بموازات انتقالفیزیکی، انتقال دانش فنی بطور غیر مستقیم و توسط موسسات تحقیق و توسعه متشکل از خبرگان صنعت ودانشگاه انجام شود .

Authors

مهدی توکلی

دکتری مدیر یت استراتژیک