الویت بندی مهمترین معیارهای انتخاب تجهیزات ومصالح پایدار در پروژه های ساخت و ساز با مدیریت مصرف انرژی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 164

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GPACONF10_192

تاریخ نمایه سازی: 8 شهریور 1402

Abstract:

هدف تحقیق الویت بندی مهمترین معیارهای انتخاب تجهیزات ومصالح پایدار در پروژه های ساخت و ساز با مدیریت مصرف انرژی (مطالعه موردی : پروژه های ساخت و ساز کمیته امداد امام خمینی استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۴) می باشد، با توجه به اینکه پژوهش حاضر قصد دارد بدون دستکاری در متغیرهای مورد نظر به شرح مفصلی از معیارهای انتخاب تجهیزات ومصالح پایدار در پروژه های ساخت و ساز بپردازد لذا از روش غیر آزمایشی توصیفی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مهندسان و کارشناسان ساخت و طراحی می باشند که به صورت رسمی و یا غیر رسمی در پروژههای عمرانی کمیته امداد امام خمینی در جریان سال ۹۴ با کمیته امداد همکاری نموده اند که تعداد آنها بر اساس اطلاعات حاصل شده برابر با برابر با ۱۱۰ نفر می باشند. حجم نمونه پژوهش حاضر بر اساس فرمول کوکران برابر با ۸۷ نفر در نظر گرفته شد. یافته های تحقیق : تجهیزات و مصالح مورد استفاده در پروژه های ساخت و ساز کمیته امداد با مدیریت مصرف انرژی نا مناسب هستند.- سیستم های سازهای، برای مدیریت مصرف انرژی از دیدگاه آزمودنی ها مناسب هستند.- نوع مصالح دیوارهای خارجی برای مدیریت مصرف انرژی از دیدگاه آزمودنی ها نامناسب هستند. - نوع مصالح دیوارهای جداکننده داخلی برای مدیریت مصرف انرژی از دیدگاه آزمودنی ها نامناسب هستند. - نوع مصالح سقف برای مدیریت مصرف انرژی از دیدگاه آزمودنی ها مناسب هستند. - نوع مصالح نازک کاری برای مدیریت مصرف انرژی از دیدگاه آزمودنی ها نامناسب هستند. - نوع مصالح مورد استفاده در تاسیسات برای مدیریت مصرف انرژی از دیدگاه آزمودنی ها نامناسب هستند . - نوع مصالح درب و پنجره برای مدیریت مصرف انرژی از دیدگاه آزمودنی ها مناسب هستند.- نوع مصالح تجهیزات برای مدیریت مصرف انرژی از دیدگاه آزمودنی ها مناسب هستند. نتایج تحقیق : استفاده از سیستم های سازهای قاب خمشی بتن آرمه و یا سازهای قاب خمشی فولادی - استفاده از یونولیت (پلی استایرین ) و ساندویچ پانل برای دیوارهای خارجی و داخلی - استفاده از تیرچه بلوک پلی استایرین منبسط و ساندویچ پانل برای سقف - استفاده از گچ و دیوار پوش برای نازککاری - استفاده از از لوله های سبز برای تاسیسات - استفاده از درب و پنجرههای یوپی ویسی - استفاده از از تجهیزات چوبی جهت مدیریت در مصرف انرژی در ساختمان مناسب هستند.

Authors

ناصر خوزم

کارشناسارشد عمران، گرایش مدیریت ساخت،دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران .

آرزو صیادی

کارشناس ارشد عمران، گرایش راه و ترابری، دانشگاه پیام نور عسلویه، ایران.

حامد باصر

دکتری عمران، کارشناس برنامه ریزی و اعتبارات، اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی دانشگاه آزاداسلامی تبریز