بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه گذاری مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ACCTG-19-67_006

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1402

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی محافظه کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه گذاری مدیران است. برای اندازه گیری محافظه کاری، دو معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار خوب در مقابل اخبار بد و معیار مبتنی بر ارزش بازار استفاده شده است. از آنجاکه تصمیمات سرمایه گذاری مستقیم قابل مشاهده نیستند، دو معیار حاشیه ی سود (PM) و جریان نقد عملیاتی تعدیل شده (CFO) به منظور بررسی منافع محافظه کاری در کاهش مشکلات نمایندگی مرتبط با تصمیمات سرمایه گذاری مدیران به کار گرفته شد. اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده ی ۹۹ شرکت (۲۹۷ سال شرکت) طی دوره ی زمانی ۱۳۸۷- ۱۳۸۹ استخراج شد. نتایج نشان می دهد، بین معیار عدم تقارن در شناسایی به هنگام برای اندازه گیری محافظه کاری با سودآوری آتی رابطه ی منفی وجود دارد؛این رابطه از نظر آماری معنا داراست. همچنین معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام برای سنجش محافظه کاری با سودآوری رابطه مثبت دارد؛ این رابطه از نظر آماری معنا دار نیست.

Keywords:

تصمیمات سرمایه گذاری مدیران , جریان وجوه نقد عملیاتی. , عدم تقارن در شناسایی به هنگام , محافظه کاری حسابداری , نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

Authors

ویدا مجتهد زاده

دانشیار دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

زهرا فرشی

کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران