نقش پارک های علم و فناوری در زنجیره تامین مالی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 156

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISPIO02_012

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1402

Abstract:

در عصر حاضر رقابت کشورها دیگر بر اساس میزان شاخص های سنتی مثل سرمایه طبیعی، جمعیت و انباشت سرمایه نیست. بلکه، آنچه که موجب ایجاد تفاوت قدرت اقتصادی، سیاسی، امنیتی و به تبع آن افزایش رفاه اجتماعی کشورها میشود، میزان انباشت دانش و مخصوصا نوآوری است. تفاوت در انباشت دانش و نرخ نوآوری کشورها نتیجه میزان تکامل و موفقیت زیست بوم نوآوری آن کشورهاست. موفقیت زیست بوم نوآوری، مشروط بر نقش آفرینی موثر و کامل و هم افزایی تمامی اجزای آن است. هدف نهایی زیست بوم نوآوری، شکل گیری ایده، تکامل و تجاری سازی آن است. پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از اجزای این زیست بوم، نقش موثری در شکل گیری ایده و تکامل آن بر عهده دارند. از طرفی صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر نقش به سزایی در تامین مالی این زیست بوم بر عهده دارند. در این مقاله، راهکارهایی جهت نقش آفرینی مکمل این دو نهاد کلیدی در زیست بوم نوآوری مطرح گردیده است و به عنوان دستاورد پژوهش پیشنهاد می شود برای موفقیت در تجاری سازی ایده ها، پارک های علم و فناوری شاخص های غربالگری و پذیرش صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر را الگوی فعالیت های خود در روند شکل گیری و تکامل ایده های نوآورانه قرار دهند.

Keywords:

صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر , شاخص های سرمایه گذاری , تامین مالی استارت اپ ها , ارتباط نوآوری و رشد اقتصادی

Authors

حسین قاسملو

کارشناس طرح و برنامه بودجه، پارک علم و فناوری استان زنجان، زنجان،

علی آذرپیوند

دانشیار، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه زنجان، زنجان

احسان خواصی

استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه زنجان، زنجان،

حمید یوسفی

معاونت فناوری پارک علم و فناوری استان زنجان