تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان از نظر فعال بودن با تکنیک ویلیام رومی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE17_218

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402

Abstract:

این مقاله با هدف تحلیل محتوای کتاب مطالعات پنجم دبستان در تابستان ۱۴۰۲ انجام شده جامعه آماری مقاله تمامی دروس کتاب مطالعات پنجم دبستان در نظر گرفته شده است و نمونه گیری به روش تصادفی انجام شده و از بین ۲۲ درس ۷ درس به صورت تصادفی انتخاب شده. در این پژوهش از تکنیک ویلیام رومی برای تحلیل قعال بودن یا نبودن متن ، تصاویر و سوالات استفاده شده است که طبق این تکنیک باید شاخص دریگیری بین دانش آموز و این عناصر سه گانه باید بین ۰,۴ و ۱,۵ باشد تا میزان فعال بودن آن تایید شود. نتیجه تحلیل به این صورت بوده از که ضریب درگیری دانش آموزان با متن ۰,۰۹است که طبق نظر ویلیام رومی متن این کتاب غیر فعال در نظر گرفته می شود و برای تدریس در کلاس نامناسب است چرا که ضریب درگیری مناسب عددی بین ۰,۴و۱,۵نیست . ضریب درگیری دانش آموزان با تصاویر و پرسش ها به ترتیب ۰,۱۲ و ۱,۷ است که نشان از غیرفعال بودن این دو دارد.

Authors

مهدیه سلیمی پور اقکند

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی.آموزگار پایه ششم ارومیه

سیما درستکار آبگرمی

کارشناس آموزش ابتدایی .آموزگار پایه پنجم ارومیه