اثرپذیری شاعران برجسته سبک خراسانی در وصف معشوق از معلقات سبع

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOSTR-6-21_002

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1402

Abstract:

معلقات سبع یکی از درخشان­ترین آثار شعری در عصر جاهلی و آیینه تمام نمای آن است که فرهنگ آداب و رسوم زندگی مردم و همچنین موقعیت جغرافیایی و اجتماعی و ادبی آن عصر را نشان می دهد. بسیاری از پژوهشگران در زمینه های مختلف ادبی بر روی آن کار کردند؛ زیرا معلقات سبع، شناس­نامه عصر جاهلی است و درک درست این اشعار و بررسی آن ها از جوانب مختلف، راهی برای شناخت عصر جاهلی است. ادبیات عرب به دلیل هم جواری جغرافیایی تمدن های عربی و ایرانی از مهم ترین دریچه های تاثیر فرهنگ و زبان عرب بر ادبیات فارسی است، اگرچه این تاثیر، متقابل و عمیق است؛ اما بی گمان تاثیر ادبیات عرب بر شاعران دوره های آغازین ادبیات فارسی عمیق­تر و بزرگ تر است. یکی از اهداف اصلی این پژوهش، تحلیل و مقایسه اثرپذیری ساختاری و مضمونی شاعران برجسته سبک خراسانی در وصف معشوق از معلقات سبع است. اکثر صاحب نظران، متفقند که شاعران ایرانی در سرودن اشعار مربوط به اطلال و دمن، دنباله رو شاعران عرب بوده اند و از شاعران عرب تقلید کرده اند. جستار حاضر با روش تطبیقی و رویکرد توصیفی-تحلیلی می­کوشد تا اثرپذیری ساختاری و مضمونی شاعران برجسته سبک خراسانی در وصف معشوق از معلقات سبع را مشخص سازد و به این پرسش­ها پاسخ دهد که میزان تاثیرپذیری شاعران برجسته سبک خراسانی در زمینه وصف معشوق از شاعران معلقات چگونه است؟ و کدام شاعر سبک خراسانی تاثیر بیشتری از شاعران معلقات گرفته است؟

Authors

حسینعلی سرحدی

دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

مسعود اکبری زاده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران(نویسنده مسئول)

مصطفی سالاری

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زاهدان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان،ایران.