تاثیر ارتباطات سازمانی بر مشروعیت سازمانی با نقش میانجی گری مسئولیت اجتماعی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 116

This Paper With 33 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMDP-36-1_003

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1402

Abstract:

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر ارتباطات (داخلی و خارجی) سازمانی بر مشروعیت سازمانی با نقش میانجی گری مسئولیت اجتماعی در سازمان های دولتی ایران است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به صورت توصیفی-پیمایشی اجرا می شود. جامعه آماری شامل سازمان های دولتی است، که از میان آن ها ۱۵۲ سازمان به عنوان نمونه انتخاب شده و ۳۹۳ پرسشنامه نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. برای انتخاب نمونه از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. یافته ها: تحلیل مسیر داده ها نشان می دهد که ارتباطات داخلی و خارجی سازمان بر مشروعیت سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. در ضمن، نتایج نشانگر آن است ارتباطات داخلی و خارجی سازمان بر مشروعیت سازمانی به طور غیرمستقیم از طریق مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارد. ارزش/ اصالت پژوهش: مدل بومی به دست آمده در این پژوهش، از رابطه میان ارتباطات داخلی و خارجی سازمان با مشروعیت سازمانی و نقش میانجیگری مسئولیت اجتماعی در سازمان­های دولتی ایران است که تاکنون در پژوهش های پیشین، بدین شکل مورد بررسی قرار نگرفته بود و فاقد سابقه نظری در ادبیات پیشین است. یافته های پژوهش حاضر باعث افزایش شناخت و آگاهی در این حوزه میشود و می تواند زمینه ساز اقدامات کاربردی و اثربخش باشد.

Authors

فرج اله رهنورد

Department of Public Administration, The Institute for Management and Planning Studies, Tehran, Iran.

سمیه معصومی

The Institute for Management and Planning Studies, Tehran, Iran.

بهمن حاجی پور

Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Adib, M., Zhang, X., AA Zaid, M., & Sahyouni, A. ...
 • Alcantara, L., Mitsuhashi, H., & Hoshino, Y. (۲۰۰۶). Legitimacy in ...
 • Alexiou, K. (۲۰۱۷). Organizational Legitimacy in Entrepreneurial Contexts: Hybridity, Crowdfunding, ...
 • Al-Haddad, S., Sharabati, A.-A. A., Al-Khasawneh, M., Maraqa, R., & ...
 • Alsharairi, A., & Jamal, J. (۲۰۲۱). Strategic Communication of Corporate ...
 • Amodu, N. (۲۰۲۰). Corporate Control of Intellectual Property for Wealth ...
 • Assor, Y., & Greenberg, D. (۲۰۲۲). Public Legitimacy of Healthcare ...
 • Aversano, N., Di Carlo, F., Sannino, G., Tartaglia Polcini, P., ...
 • Bachmann, P., & Ingenhoff, D. (۲۰۱۶). Legitimacy through CSR Disclosures? ...
 • Bahta, D., Yun, J., Islam, M. R., & Bikanyi, K. ...
 • Bhattacharya, C. B., Sen, S., & Korschun, D. (۲۰۰۸). Using ...
 • Bitektine, A., & Haack, P. (۲۰۱۵). The "Macro" and the ...
 • Blanco‐Gonzalez, A., Diéz‐Martín, F., Cachón‐Rodríguez, G., & Prado‐Román, C. (۲۰۲۰). ...
 • Borges, A., & Ramalho, N. (۲۰۲۳). Building Political Capital through ...
 • Camilleri, M. A. (۲۰۱۸). Theoretical Insights on Integrated Reporting: The ...
 • Carroll, A. B. (۱۹۹۹). Corporate Social Responsibility: Evolution of a ...
 • Carroll, A. B., & Shabana, K. M. (۲۰۱۰). The Business ...
 • Castelló, I., & Lozano, J. M. (۲۰۱۱). Searching for New ...
 • Chaudhri, V. (۲۰۱۶). Corporate Social Responsibility and the Communication Imperative: ...
 • Cheney, G., & Christensen, L. T. (۲۰۰۱). Organizational Identity: Linkages ...
 • Colleoni, E. (۲۰۱۳). CSR Communication Strategies for Organizational Legitimacy in ...
 • Cruz-Suarez, A., Prado-Roman, A., & Prado-Roman, M. (۲۰۱۴). Cognitive Legitimacy, ...
 • Deegan, C. M. (۲۰۱۹). Legitimacy Theory: Despite its Enduring Popularity ...
 • Deephouse, D. L., Bundy, J., Tost, L. P., & Suchman, ...
 • Del-Castillo-Feito, C., Blanco-González, A., & Hernández-Perlines, F. (۲۰۲۲). The Impacts ...
 • Derakhshan, R., Turner, R., & Mancini, M. (۲۰۱۹). Project Governance ...
 • Díez-de-Castro, E., Peris-Ortiz, M., & Díez-Martín, F. (۲۰۱۸). Criteria for ...
 • Diez-Martin, F., Blanco-Gonzalez, A., & Prado-Roman, C. (۲۰۱۹). Factors Affecting ...
 • Dowling, J., & Pfeffer, J. (۱۹۷۵). Organizational Legitimacy: Social Values ...
 • Duthler, G., & Dhanesh, G. S. (۲۰۱۸). The Role of ...
 • Egholm, L., Heyse, L., & Mourey, D. (۲۰۲۰). Civil Society ...
 • Erickson, S. L., Weber, M., & Segovia, J. (۲۰۱۱). Using ...
 • Estensoro, M., Larrea, M., Müller, J. M., & Sisti, E. ...
 • Fatma, M., Khan, I., & Rahman, Z. (۲۰۱۹). Striving for ...
 • Fombrun, C. J. (۲۰۰۵). A World of Reputation Research, Analysis ...
 • Fornell, C., & Larcker, D. F. (۱۹۸۱). Evaluating Structural Equation ...
 • Freeman, J., & Langbein, L. I. (۲۰۱۷). Regulatory Negotiation and ...
 • Freudenreich, B., Lüdeke-Freund, F., & Schaltegger, S. (۲۰۲۰). A Stakeholder ...
 • Friedman, M. (۲۰۰۷). The Social Responsibility of Business is to ...
 • Gazzola, P., & Pellicelli, M. (۲۰۰۹). Sustainable Management and Total ...
 • Giacomini, D., Martini, M., Sancino, A., Zola, P., & Cavenago, ...
 • Glozer, S., Caruana, R., & Hibbert, S. A. (۲۰۱۹). The ...
 • González-Masip, J., Martín-de Castro, G., & Hernández, A. (۲۰۱۹). Inter-Organisational ...
 • Grover, P., Kar, A. K., & Ilavarasan, P. V. (۲۰۱۹). ...
 • Gulzar, M., Cherian, J., Hwang, J., Jiang, Y., & Sial, ...
 • Haack, P., & Rasche, A. (۲۰۲۱). The Legitimacy of Sustainability ...
 • Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. ...
 • Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (۲۰۱۵). A ...
 • Hooper, A. (۲۰۱۷). Corporate Communication and Intra-Organizational Legitimacy. (Degree of ...
 • Hu, B., Zhang, T., & Yan, S. (۲۰۲۰). How Corporate ...
 • Ilacqua, C. (۲۰۰۸). Corporate Social Responsibility's Impact on Stock Prices: ...
 • Islam, T., Islam, R., Pitafi, A. H., Xiaobei, L., Rehmani, ...
 • Ito, Y. (۲۰۱۸). Interorganizational Business Development Utilizing Legitimacy for Resource ...
 • Johnson, C., Dowd, T. J., & Ridgeway, C. L. (۲۰۰۶). ...
 • Jones, T. M. (۱۹۸۰). Corporate Social Responsibility Revisited, Redefined. California ...
 • Khanra, S., Kaur, P., Joseph, R. P., Malik, A., & ...
 • Kotler, P., & Lee, N. (۲۰۰۸). Corporate Social Responsibility: Doing ...
 • Lee, Y.-J., Yoon, H. J., & O'Donnell, N. H. (۲۰۱۸). ...
 • Lehner, O. M., Harrer, T., & Quast, M. (۲۰۱۹). Building ...
 • Marakova, V., Wolak-Tuzimek, A., & Tučková, Z. (۲۰۲۱). Corporate Social ...
 • May, S. (۲۰۱۱). Organizational Communication and Corporate Social Responsibility. In ...
 • McPherson, C. M., & Sauder, M. (۲۰۱۳). Logics in Action: ...
 • Miotto, G., Del-Castillo-Feito, C., & Blanco-González, A. (۲۰۲۰). Reputation and ...
 • Morsing, M. (۲۰۰۶). Corporate Social Responsibility as Strategic Auto-Communication: On ...
 • Morsing, M., & Schultz, M. (۲۰۰۶). Corporate Social Responsibility Communication: ...
 • Mumby, D. K. (۲۰۱۰). The Strange Case of the Farting ...
 • Nadeem, A., & Kakakhel, S. J. (۲۰۱۲). An Investigation into ...
 • Nicolo, G., Zanellato, G., Manes-Rossi, F., & Tiron-Tudor, A. (۲۰۲۱). ...
 • Peng, M. W., & Luo, Y. (۲۰۰۰). Managerial Ties and ...
 • Piber, M., Demartini, P., & Biondi, L. (۲۰۱۹). The Management ...
 • Polančič, G., & Orban, B. (۲۰۱۹). A BPMN-Based Language for ...
 • Prado-Roman, C., Diez-Martin, F., & Blanco-Gonzalez, A. (۲۰۲۰). The Effect ...
 • Randrianasolo, A. A. (۲۰۱۸). Organizational Legitimacy, Corporate Social Responsibility, and ...
 • Robbins, S. P., & Judge, T. (۲۰۰۵). Essentials of Organizational ...
 • Ruef, M., & Scott, W. R. (۱۹۹۸). A Multidimensional Model ...
 • Saputra, F. (۲۰۲۱). Leadership, Communication, and Work Motivation in Determining ...
 • Sattler, H., Völckner, F., Riediger, C., & Ringle, C. M. ...
 • Schockley-Zalabak, P. (۲۰۱۸). Fundamentals of Organizational Communication: Knowledge Sensitivity, Skills, ...
 • Silva, S., Nuzum, A.-K., & Schaltegger, S. (۲۰۱۹). Stakeholder Expectations ...
 • Sobel, M. E. (۱۹۸۲). Asymptotic Confidence Intervals for Indirect Effects ...
 • Sombounkhanh, O. (۲۰۱۴). Strategic Stakeholder Communication within International Organisation: The ...
 • https://hdl.handle.net/۱۰۶۵۲/۲۵۳۸Suchman, M. C. (۱۹۹۵). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. ...
 • Suddaby, R., Bitektine, A., & Haack, P. (۲۰۱۷). Legitimacy. Academy ...
 • Torelli, R., Balluchi, F., & Lazzini, A. (۲۰۲۰). Greenwashing and ...
 • Vaara, E., & Tienar, J. (۲۰۰۸). A Discursive Perspective on ...
 • Wiggill, M. N. (۲۰۱۴). Communicating for Organisational Legitimacy: The Case ...
 • Wu, J. (۲۰۱۱). Asymmetric Roles of Business Ties and Political ...
 • Yim, M. C., & Park, H. S. (۲۰۱۹). Why Legitimacy ...
 • Zaman, R., Jain, T., Samara, G., & Jamali, D. (۲۰۲۲). ...
 • Zhang, J., Xie, C., & Morrison, A. M. (۲۰۲۱). The ...
 • Zhao, M. (۲۰۱۲). CSR-Based Political Legitimacy Strategy: Managing the State ...
 • آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول (۱۴۰۰)،" مدل سازی معادلات ساختاری - ...
 • سهرابی، ابوالفضل؛ محمدی شهرجردی، محمدنظر؛ جندقی، غلامرضا؛و اخوان، سید حسن.(۱۳۸۸). ...
 • نمایش کامل مراجع