تحلیل محتوای مقالات نشریه علمی «مدیریت زنجیره تامین»

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 117

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DLSPIR01_020

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل محتوای مقالات نشریه علمی «مدیریت زنجیره تامین» در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ انجام شده است. به این منظور، کلیه مقالات منتشره ( ۲۸۲ مقاله) در بازه زمانی ده مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفت. این پژوهش براساس روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا به بررسی پژوهش های انجام شده پرداخته است. جهت جمع آوری داده ها از چک لیست و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شده است. یافته های پژوهش ارزیابی وضعیت نویسندگان مقالات، سازمان های همکار، پربسامدترین موضوعات، تجویزی یا توصیفی بودن پژوهش، روش های بکار رفته در پژوهش و ... را نشان می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که نشریه علمی «مدیریت زنجیره تامین» نقش موثری در تولید دانش مرتبط با آماد و پشتیبانی داشته است.

Authors

یاسر فیض اللهی

پژوهشگر دانشگاه افسری امام حسین (ع) و دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی ( گرایش مدیریت اطلاعات و دانش)