بهبود مشخصه های TRV و RRRV کلیدهای قدرت در حضور محدودکننده جریان خطا نوع رزونانسی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENACONF02_005

تاریخ نمایه سازی: 12 مهر 1402

Abstract:

با گسترش روزافزون شبکه های قدرت و افزایش اتصالات شبکه ها، سطح اتصال کوتاه در سیستم قدرت رو به افزایش گذاشته است. یکی از راهکارهای کاهش سطح اتصال کوتاه، بهره گیری از محدودکننده های جریان خطا می باشد. از این رو محدودکننده های جریان خطا نقش مهمی در پیکربندی سیستم های قدرت در آینده ایفا خواهند نمود. اما بکارگیری محدودکننده های جریان خطا می تواند عملکرد کلیدهای قدرت را تحت تاثیر قرار دهد. به طوریکه از میان انواع بسیار متعدد محدودکننده های پیشنهاد شده، محدودکننده هایی که بر پایه رزونانس می باشند باعث افزایش TRV و RRRV کلیدهای قدرت شده و می تواند قطع کلید را با شرایط سخت تری روبرو سازد. در این مقاله برای بهبود مشخصه قطع کلید در حضور محدودکننده نوع رزونانسی، طرح نصب برقگیر اکسید فلزی موازی با کلید پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی ها در محیط EMTP-RV، نشان می دهد که طرح پیشنهادی علاوه بر سادگی، نقش موثری در بهبود عملکرد قطع کلیدهای قدرت دارد.

Authors

مجید محمدی

گروه برق موسسه اسرار

امیرحسین فردی

گروه برق موسسه اسرار