بررسی اندرکنش حفاری تونل انتقال آب های سطحی بزرگراه فتح با پایه های پل کاروانسرای سنگی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 96

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ITC14_055

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1402

Abstract:

در این مقاله به بررسی اندرکنش حفاری تونل انتقال آب های سطحی بزرگراه فتح تهران با پل تقاطع کاروانسرای سنگی که یکی از سازه های خاص و با اهمیت قرار گرفته در مسیر این تونل می باشد، پرداخته شده است. با توجه به تراکم پایه های پل در این تقاطع، پایه های بحرانی مشخص و تحلیل ها برای این پایه ها به عنوان شاخص انجام شده است. جهت تحلیل از مدلسازی عددی اجزاء محدود سه بعدی استفاده شده که در آن فرآیند تونل سازی شامل عملیات حفاری، اعمال فشار سینه کار، اعمال افت حجم، عبور شیلد، تزریق گروت، اعمال نیروی پیش ران جک و نصب سگمنت ها به صورت مرحله ای و در ۷۸ فاز مدل سازی شد. سپس خروجی مدل ها شامل بیشینه نشست و دوران سرشمع ها گزارش و کفایت سازه شمع و پوشش تونل در برابر تغییرات نیروهای داخلی بررسی شده است.

Keywords:

اندرکنش تونل , پایه پل , شمع , حفاری مکانیزه , مدل سازی سه بعدی اجزاء محدود

Authors

سیدمیثم کریمان

کارشناس ارشد سازه، شرکت ساحل امید ایرانیان

مصطفی شاهمرادی

کارشناس ارشد سازه، شرکت ساحل امیدایرانیان

امین عبدلی فاضل

کارشناس ارشد ژئوتکنیک ، شرکت ساحل امید ایرانیان