بررسی سرمایه فکری بر حسابداری مدیریت با تاکید بر چالش ها و فرصت ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HBMACONF01_029

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1402

Abstract:

همگام با توسعه اقتصاد دانش محور، دارایی های نامشهود شرکتها علی الخصوص سرمایه فکری آنها، نقش کلیدی در دستیابی به برتری رقابتی پایدار ایفا می نماید. از این رو تحقیق حاضر بدنبال آن بوده است که تاثیر سرمایه فکری را بر میزان استفاده از ابزارهای نوین حسابداری مدیریت در شرکتها، با توجه به مرحله تکامل حسابداری مدیریت مورد بررسی قرار دهد. به طور خلاصه مهمترین چالش ها و سپس فرصتهای اخیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرند که باعث پیشرفت حسابداری مدیریت شده اند بیانگر این است که سرمایه فکری بر سطح تکامل حسابداری مدیریت شرکت های تاثیرگذار است. به نحوی که شرکت های برخوردار از سرمایه انسانی، فیزیکی و ساختاری بیشتر، شانس بالاتری نیز در حرکت به مراحل تکاملی بالاتر حسابداری مدیریت دارند. درضمن از بین ۳ بعد سرمایه فکری، به ترتیب سرمایه انسانی و بعد سرمایه فیزیکی و در نهایت سرمایه ساختاری در دستیابی به مراحل تکامل بالاتر حسابداری مدیریت تاثیرگذار هستند.

Keywords:

Authors

صدیقه عزیزی

استاد یار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت ،بافت،ایران

سوگند افریکان

کارشناسی ارشد، رشته حسابداری، دانشکده حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان، ایران