نقش حسابداری بر فرآیند شرکت ها و عوامل تاثیرگذار بر سود

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HBMACONF01_080

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1402

Abstract:

در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می آید و افراد و شرکت ها و موسسات با یکدیگر در ارتباط می باشند و تغییرات مالی آن ها بر یکدیگر تاثیر می گذارد و روز به روز این فعالیت ها پیچیده تر می شود این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد. نیاز روزافزون موسسات و سازمان ها به اطلاعات صحیح و به هنگام جهت بکارگیری در فرآیند تصمیم گیری مدیران، مقوله ای اجتناب ناپذیر در این راستا سیستم اطلاعات مدیریت منبع اصلی ارائه اطلاعات به شمار می آید. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان مهم ترین زیر مجموعه این سیستم، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، خصوصا «مدیران هر سازمان» قرار می دهد. به طور کلی اطلاعات حسابداری بایستی از ویژگی های خاصی برخوردار باشد تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. روش پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانه ای و از نوع پژوهش های تئوریک و نظری ، مبتنی بر پیشینه تحقیقات مرتبط با موضوع می باشد . دراین مقاله توضیحات مختصری در مورد تاریخچه حسابداری ، نقش حسابداری ،سوددهی بحث شده است.

Keywords:

نقش حسابداری , فرآیندشرکت ها , عوامل تاثیرگذار بر سود

Authors

علی نمازیان

استادیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

فاطمه شهبا

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران