تاثیر عملکرد حافظه ی فعال بر نارساخوانی کودکان: مروری بر پژوهشهای اخیر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 93

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHSR13_138

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1402

Abstract:

در این مطالعه مروری، نتایج پژوهشهای مختلف در ارتباط با تاثیر عملکرد حافظهی فعال بر نارساخوانی مورد توجه قرار گرفته است. با انتخاب مقالات و کتب معتبر بین المللی نتایج مطالعات اخیر در حوزه های مختلف مقولهبندی و مطرح شده است. نتایج پژوهشهای۲۰ سال اخیر در حوزه ی حافظه ی فعال و تاثیر آن بر نارساخوانی کودکان دریافت و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش ۱ نشان داد که بین عملکرد حافظه ی فعال و مهارتهای خواندن کودکان رابطه ی مستقیمی وجود دارد و کودکانی که حافظه ی فعالشان دچار اختلال است در مقایسه با کودکان به هنجار در زمینه خواندن با مشکلاتی روبه رو هستند.

Authors

زینب حقی

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان واحد اروند آبادان، ایران

محمد مکوندی

مدرس گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان واحد اروند آبادان، ایران