بررسی میزان تاثیر بی تفاوتی مدرسان نسبت به احساسات دانش آموزان برای شناخت بهتر و توسعه مهارت های اجتماعی در محیط مدرسه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 100

This Paper With 8 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HESPCONF02_146

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1402

Abstract:

هدف این مروری روایتی، بررسی میزان تاثیر بی تفاوتی مدرسان نسبت به احساسات دانش آموزان برای شناخت بهتر و توسعه مهارت های اجتماعی در محیط مدرسه است. با توجه به بررسی ادبیات موجود و پژوهش های صورت گرفته، نتایج نشان داد که بی تفاوتی مدرسان در سراسر جهان به عنوان یک مشکل شناخته شده است و بسیاری از دانش آموزان احساس می کنند که مدرسان به احساساتشان توجه نمی کنند. بی تفاوتی مدرساننسبت به احساسات دانش آموزان می تواند منجر به کاهش توانایی اجتماعی و شناختی دانش آموزان شود. بر عکس،مدرسانی که به احساسات دانش آموزان توجه می کنند و با آنها همدلی می کنند، می توانند باعث افزایش توانایی های اجتماعی و شناختی آنها شوند. به علاوه، مطالعات نشان می دهند که توجه به احساسات دانش آموزان بهبود قابل توجهی در رفتا و نتایج تحصیلی دانش آموزان ایجاد می کند. بنابراین،تاثیر مدرسان بر روی احساسات دانش آموزان و شناخت بهتر آنها برای توسعه مهارت های اجتماعی در محیط مدرسه بسیار حائز اهمیت است.

Authors

فرزانه محمدی

دانشجوی مقطع کارشناسی ،رشته علوم تربیتی ، پیام نور ،واحد بوکان ، بوکان ، ایران