نقش تحصیلی و اجرایی هوش مصنوعی درآموزش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 163

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INDEXCONF01_005

تاریخ نمایه سازی: 23 مهر 1402

Abstract:

هدف مقاله، بررسی کاربردهای تحصیلی و اجرایی هوش مصنوعی است. معلمان در هر محیط آموزشی مسئولیت اصلی تدریسدارند. اما وظایف مختلف دیگری نیز باید توسط معلمان انجام شود. علاوه بر وظیفه تحصیلی، بیشتر زمان و منابع آموزشیمعلمان به کارهای اداری اختصاص دارد. کاربردهای هوش مصنوعی (AIA) نه تنها در زمینه تحصیلی و اجرایی به آموزش کمک میکنند بلکه کارآیی آن را افزایش میدهند. AIA به معلمان در انجام انواع وظایف به شکل تحلیل یادگیری (LA) واقعیت مجازی (VR)، ا رزیابی/ امتیازدهی (G/A) و پذیرش کمک می کند. این وظایف اداری معلم را کمتر می کند تا بیشتر در تدریس و راهنمایی دانش آموزان سرمایه گذاری کند. در دوران فعلی که وظایف مرتبط با حرفه تدریس زیادی وجود دارد، هوش مصنوعی به افزایش یادگیری دانش آموزان، کاهش بار کاری معلمان، امتیازدهی/ارزیابی موثر و آسان به دانش آموزان، و کمک بهانجام بسیاری از وظایف اداری کمک میکند. برای ایجاد تعمیم و پذیرش بیشتر، نیاز به چک کردن کمیتی مطالعه دارد.

Keywords:

کاربردهای هوش مصنوعی (AIA) آموزش شخصی سازی شده (PE) , امتیاز دهی/ ارزیابی (G/A) , تحلیل یادگیری (LA) , پذیرش ها (A)

Authors

محسن نظامی

گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه پیام نور،شهرری

بیتا امیرشاهی

هیئت علمی استان تهران،گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه پیام نور،شهرری