محدوده شمول شرط داوری در آرای قضایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 105

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF08_309

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1402

Abstract:

با توسعه روز افزون قراردادها در جامعه، میل ارجاع به داوری به دالیلی چون سرعت در رسیدگی، رسیدگی خصوصی و فنی به اختالف، محرمانه بودن رسیدگی، اجرای سریع رای داور و... در حال افزایش است. شرط داوری مندرج در قراردادها به معنای خاص مانند رسیدگی ماهیتی در دادگاه ها نیست و محدوده شمول شرط داوری با رسیدگی در دادگاه متفاوت است. لذا در این مقاله محدوده شمول شرط داوری در اجرت المثل ایام تصرف، شرط داوری شخص ذینفع، تاثیر شرط داوری قرارداد اصلی بر قرارداد مکمل، اعتبار شرط داوری از جانب ولی، اعمال شرط داوری درخصوص مصادیق مسئولیت مدنی، الزام به تنظیم سند رسمی درفرض وجود شرط داوری، شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی، اثر انحالل قرارداد بر اعتبار شرط داوری و درج شرط داوری در قرارداد از سوی وکیل به همراه رویه ها و آرای قضایی مرتبط با آن مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به بررسی آرای قضایی در این مقاله میزان تاثیر مطالعاتی آن در رویه های قضایی بسیار زیاد و کاربردی خواهد بود.

Authors

حسین چراغی

مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان