ساختار نمادها و اسطوره

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CELPL03_013

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

Abstract:

بررسی مبانی ساختاری و محتوایی نمادها در بردارندهی مناسبات اجتماعی یک ملت و سرزمین است.ساختارهای نمادها و اسطوره ها به عنوان یکی از مهمترین عناصر انتقال مناسبتهای ساختاری در تمامسرزمینها امری شناخته شده است. از اینرو در پژوهش حاضر به تبیین مراتب گسترده ی نمادها و اساطیرو شاخصههای آن میپردازیم.

Authors

موسی قلی زاده

دانشجوی دکتری و مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر