تمثیل چیست؟

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 175

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CELPL03_014

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

Abstract:

بررسی مبانی ساختاری و محتوایی یک سوژه در بردارندهی مناسبات اجتماعی یک ملت و سرزمین است.ساختارهای تاریخی و مبانی تمثیلی به عنوان یکی از مهمترین عناصر انتقال مناسبت های اجتماعی در تمامسرزمینها امری شناخته شده است. از این رو در پژوهش حاضر به تبیین مراتب گسترده ی این صنعت ادبیدر ساختارهای ادبی پرداخته ایم.

Authors

موسی قلی زاده

دانشجوی دکتری و مدرس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر