تحلیل وبهینه سازی هزینه مصرف انرژی ایستگاه پمپاژ آبرسانی با رویکرد هزینه های دوره عمرپمپ

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 178

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FSICONF08_009

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

Abstract:

هدف از این پژوهش، بررسی رویکرد محاسبه هزینه های دوره عمردر فرایند طراحی و انتخاب پمپ و مقایسه آن با نتایج حاصل از رویه های سنتی است که در آن عمدتا هزینه های اولیه نقش عمده ایفا می کنند. روش کار بدین صورت است که در مطالعه موردی (تاسیسات آبرسانی شهید سلیمانی بندر انزلی) نتایج مصرف انرژی در انتخاب پمپ با هر دو رویکرد انجام گرفته و نتایج با توجه به هزینه های مصرف انرژی مورد تحلیل و مقایسه قرار می گیرد. نتایج بدست آمده بیانگر تفاوت معنادار مصرف انرژی می باشد که رعایت این امر در سطح گسترده موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد.

Keywords:

رویکردانتخاب پمپ , هزینه دوره عمر , صرفه جویی مصرف انرژی

Authors

بیژن بهفروزه

کارشناس ارشد مهندسی عمران آب ، امورآبفای بندرانزلی