بررسی تجربی پایداری شعله در یک مشعل متخلخل استوانه ای دارای پیش مخلوط کننده

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 117

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CHCONFE05_026

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

Abstract:

در این پژوهش تاثیر نصب پیش مخلوط کننده سوخت و هوا بر پایداری شعله در مشعل متخلخل استوانه ای با توان ۱۵ کیلو وات بررسی گردیده است. به طور دقیق تر، اثر تغییر نرخ آتش (نرخ انرژی ورودی بر واحد سطح ) و نسبت هم ارزی جریان مخلوط سوخت و هوا بر پایداری شعله مشعل بررسی شده است. سوخت و هوا در دبی های متفاوت وارد پیش مخلوط کن شده و پس از میکس شدن، وارد مشعل می شوند. نتایج تست ها نشان می دهد که امکان تشکیل شعله مشعل در مخلوط رقیق سوخت و هوا (نسبت هم ارزی ۰.۵ تا ۱ ) بصورت پایدار وجود دارد و در این محدوده با وجود پیش مخلوط کننده، با افزایش نرخ آتش ، نسبت هم ارزی مخلوط سوخت و هوا کاهش می یابد. همچنین محدوده پایداری مشعل دارای پیش مخلوط کننده نسبت به مشعل فاقد پیش مخلوط کننده افزایش می یابد که این افزایش پایداری مشعل نشان دهنده یکنواخت شدن مخلوط وارد شده به مشعل و بیان کننده عملکرد صحیح پیش مخلوط کننده می باشد. در هر سری از تست های انجام شده، برخاستگی شعله با افزایش نرخ آتش ، در نسبت های هم ارزی کمتر رخ میدهد. همچنین بررسی محدوده خاموشی شعله نشان میدهد که با افزایش دبی هوا و سوخت در ورودی مشعل ، خاموشی در نسبت هم ارزی کمتر اتفاق می افتد. در کل پس از بررسی نتایج مشخص گردید محدوده پایداری شعله مشعل پس از نصب پیش مخلوط کننده به میزان سه درصد افزایش می یابد.

Authors

زهرا ایروانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان

محسن دوازده امامی

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان