تحلیل و بررسی الگوی انتشار گازهای خروجی از فلر واحد الفین پتروشیمی گچساران به کمک نرم افزار Phast

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 240

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CHCONFE05_027

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

Abstract:

شرکت پتروشیمی گچساران در مساحتی حدود ۱۵۷هکتار با هدف تامین خوراک مجتمع های زیرمجموعه پتروشیمی باختر و همچنین مجتمع های پتروشیمی منطقه دنا می باشد. فلر واحد الفین پتروشیمی گچساران به تعداد ۳ عدد است و با ظرفیت t/hr۷۰۸ و قطر اسمی خط ”۶۰ و تیپ فلر ” ۴۴ و ارتفاع ۹۵ متر می باشد. در این پژوهش به شبیه سازی الگوی انتشار گازهای حاصل از فلرینگ واحد الفین پتروشیمی گچساران با استفاده از در نرمافزار Phast مدلPhast Safeti ۸.۲۲ در شرایط آب و هوایی /F ۵ /۱ و /D۵ از سناریو Fixed Duration Release پرداخته شده است . نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در بیشترین میزان آلایندگی با غلظت ppm۱۰۰۰۰ تا فاصله ۳۴۴متری است و انتشار مواد و رشد ابراز فاصله ۱۰۰ متری از سطح زمین شروع شده و تا فاصله ۵۰۰ متری ادامه می یابد و گرمای تابشی برحسب فاصله از حریق فورانی تشعشع برای شرایط آبوهوایی / F ۵/۱ و /D۵ تا فاصله ۲۰۰۰متری به میزان حدود kw/m۲۵ می رسد و ترازهای موج فشاری ناشی از انفجار و شعاع انفجار برحسب فاصله برای شرایط آب و هوای / F ۵/۱ تا فاصله m۵۰۰۰ می باشد که در مدت زمان s۵۲ موج فشاری با قدرت bar۰۲۰۶۸/۰ را داراست و در شرایط آب و هوای /D۵ برای آتش توپی تا زمان ۵/۸ثانیه در فاصله m۲۵۷ نتایج آتش توپی ارتفاعی و شعاعی بر هم منطبق است و از آن زمان به بعد آتش توپی برای فاصله شعاعی ثابت و ارتفاع آن افزایش می یابد.

Authors

میلاد جهان آرا

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

حمیدرضا حیدری

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی پلمیر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سیدعلمدار جعفری

کارشناس ارشد فرآیند،کارشناسی مهندسی شیمی،دانشگاه آزاد واحد گچساران