آفتاب، رقم جدید گندم نان با عملکرد دانه بالا و پایداری مناسب در شرایط متنوع آب و هوایی دیم گرمسیری ایران

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 436

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RAFHC-3-2_003

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1402

Abstract:

رقم آفتاب حاصل ارزیابی خزانه بین المللی تحقیقات ذرت و گندم (سیمیت) در سال زراعی ۱۳۸۷-۱۳۸۸ در ایستگاه های تحقیقاتی گچساران و گنبد است. رقم جدیدآفتاب با توجه به عملکرد دانه برتر و ویژگی های مطلوب زراعی، در آزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته و در ایستگاه های گچساران، گنبد، خرم آباد و ایلام به مدت پنج سال مورد ارزیابی قرار گرفت و با میانگین عملکرد ۳۱۸۳ کیلوگرم در هکتار، نسبت به رقم های شاهد (کوهدشت و کریم)، ۳۷۳ کیلوگرم در هکتار(۳/۱۳ درصد) افزایش عملکرد نشان داد. در این بررسی رقم جدید در مقایسه با رقم سازگار کوهدشت از لحاظ معیارهای پایداری به ترتیب دارای رتبه یک، انحراف معیار رتبه و ضریب تغییرات درون مکانی بسیار پایین بود. رقم آفتاب نسبت به بیماری های زنگ زرد، زنگ قهوه ای و فوزاریوم سنبله از مقاومت خوبی برخوردار است. این رقم از لحاظ صفات مهم کیفیت نانوایی نسبت به رقم کوهدشت برتری دارد. رقم آفتاب در آزمایشات تحقیقی- تطبیقی از عملکرد بالایی برخوردار بود.

Keywords: