نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 124

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RMIECONF14_030

تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1402

Abstract:

در محیط های کاری، نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی بحثی مهم است. این مقاله مروری با هدف تجزیه و تحلیل ارتباط بین این دو عامل، به بررسی ۱۷ مقاله علمی متمرکز می پردازد. در بخش اول، تعاریف اساسی رفتار سازمانی مثبت گرا و سکوت سازمانی ارائه شده و اهمیت آنها برجسته می شود. سپس، اثرات رفتارهای مثبت گرا بر کاهش سکوت سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد. مقالات انتخابی در بخش های مختلف با تمرکز بر نتایج و روش های پژوهشی تحلیل می شوند. در نهایت، تحلیل جامعی از نتایج مقالات انجام شده و ارتباط ها و پیامدهای مدیریتی برجسته می شوند. این پژوهش با تاکید بر اهمیت رفتار سازمانی مثبت گرا در شکل دهی به فضای کاری، به مدیران و محققان کمک می کند تا راهکارهایی برای ارتقاء رفتارهای مثبت گرا ارائه دهند و در نتیجه، سکوت سازمانی را به کمترین حد ممکن برسانند.

Keywords:

Authors

محمد رضا تائبی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)،اصفهان،ایران

احسان مشایخی فر

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گرایش مدیریت رفتار سازمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)،اصفهان،ایران

اصغر حسن زاده آدرگانی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گرایش رفتار سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)،اصفهان،ایران

غلام رضا بقائی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)،اصفهان،ایران