مقایسه تطبیقی معماری مسکونی سبز پایدار معاصر بخشی از ایران با غرب

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 236

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GRAR-9-3_004

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1402

Abstract:

در معماری معاصر ایران توجه زیادی به محیط، اقلیم، فرهنگ و ... بوده معماری پایدار و با واردکردن طبیعت باعث بخشی از آسایش شده و مقابله ای در برابر بخشی از ناهنجاری های معماری می کند. در مناطق مختلف ایران مصالح و الگوهای معماری مفاهیمی در معماری معاصر ایران و روندی رو به رشد داشته و ویژگی های اقلیمی، روابط اجتماعی، اقتصادی با محیط طبیعی و نمادهای فرهنگی هست. با شناخت معماری معاصر ایران از منظر پایداری به معرفی رویکرد معماری سبز پرداخته شده است. معماری معاصر پایدار باهدف حفظ طبیعت و منابع طبیعی پرداخته شده و از روش کتابخانه ای و مقالات و سایت ها و با رویکرد تحلیلی به نتیجه رسیده شده است. به دلیل تنوع در بناهای معاصر رویکرد معماری سبز در چند نمونه موردی نظیر مجتمع مسکونی دیوارهای سفید، مجتمع مسکونی سبز پارامتریک شهر بوردو فرانسه، ساختمان مسکونی نیاوران، برج سبز در میلان ایتالیا، مجتمع مسکونی شار در این پژوهش موردمطالعه قرارگرفته است.

Authors

افشین مهدور

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری، واحد علوم و فناوری پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران

حدیثه کامران کسمائی

عضو هیئت علمی تمام وقت، گروه معماری، واحد علوم و فناوری پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران