بررسی ترکیب شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب هسته خرما

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-7-27_009

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1402

Abstract:

هسته دو رقم خرما، شامل کبکاب و مرداسنگ برای شناسایی ترکیب شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب آنها مورد تجزیه قرار گرفتند. هسته ها به طور متوسط دارای ۵.۶۵% پروتئین، ۹.۳% چربی، ۱.۲۵% خاکستر، ۸۳.۸% کربوهیدرات کل، ۴۸.۵% فیبرمحلول در شوینده اسیدی و ۶۷% فیبر محلول در شوینده خنثی بر مبنای وزن خشک بودند. آنالیز مواد معدنی نشان داد که پتاسیم دارای بیشترین مقدار (۳۰۰ میلی گرم در ۱۰۰ گرم وزن خشک) است و پس از آن فسفر، منیزیم، کلسیم و سدیم قرار دارد بین مواد معدنی میکرو آهن دارای بیشترین مقدار بود(۷.۵ میلی گرم درصد گرم وزن خشک) و پس از آن منگنز روی و مس قرار داشتند. تجزیه روغن هسته ها به روشن کروماتوگرافی گازی نشان داد که اسید اولئیک (۴۵.۳۶%) اسید چرب غیر اشباع غالب در روغن هسته است در حالیکه اسید چرب اشباع غالب اسید لوریک (۱۹.۹۸%) بود. میر یستیک، پالمتیک، لینولئیک و استئاریک اسید به ترتیب در مقادیر ۱۱.۱۲، ۱۰.۱۱، ۸.۶۶، ۳.۹۳% مشاهده شدند. نتایج حاصل نشان می دهد که هسته دارای مقدار قابل توجهی فیبر و احتمالا نشاسته مقاوم است که ممکن است در ارتقا سلامتی مفید باشند و روغن هسته خرما، در تهیه محصولات آرایشی، داروئی و غذایی قابل استفاده است. شناسایی ترکیبات دارای فعالیت ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی و محرک سلامتی در هسته خرما نیازمند تحقیق بیشتری است.