برخی از گرده های آلرژی زای منطقه قصر شیرین

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF08_082

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

Abstract:

گیاهان آلرژی زا به سه دسته علفی، بوته ای و درختی تقسیم مینمایند. در این بررسی گیاه علفی سلمه تره، بوته ای بادام خار آلود ودرختی کاج مد نظر قرار گرفت که از نظر خصوصیات ریخت شناسی متفاوت می باشند. از نظر گرده شناسی هوایی، گرده های اتمسفریقصرشیرین متنوع هستند از جمله گرده گیاهانی از تیره تاج خروس و کاج. همچنین ذراتی با منشا زیستی در سطح لام هایمیکروسکپی مشاهده گردیدند. از این رو این سه گیاه با موسم گرده افشانی متفاوت و پراکندگی وسیع، خوشبختانه از درجه آلرژی زایکمی برخوردار هستند و کاشت کاج در طراحی فضای سبز توصیه می گردد.

Authors

فرزانه جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی دانشگاه رازی، کرمانشاه؛ دبیر زیست شناسی دبیرستان رسالت، قصرشیرین

سیدمحمد معصومی

استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه