کاربرد نانوحسگرها در بسته بندی مواد غذایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 93

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF08_083

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

Abstract:

بسته بندی های هوشمند نقش منحصربه فردی در افزایش تاثیر موادغذایی بر سلامت مصرف کننده از طریق ایجاد غذاهای بسته بندیسالم تر دارد. از این نظر می توان آن را به عنوان یک استراتژی نوآورانه درتولید غذاهای کاربردی در نظر گرفت. در این مقاله بر کاربرد فناورینانو و نانوحسگرها در این زمینه پرداخته شده است تا فرصت هایجدیدی برای بهبود اثربخشی این بسته ها ایجاد کند. نیازهای بسته بندیمواد غذایی فعلی را تجزیه وتحلیل می کند، ترکیبات فعال زیستی اصلیرا برای تهیه بسته بندی زیست فعال توصیف می کند.

Authors

حدیث ترکمن

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه زابل

محمدامین میری

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل