تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر بازده استخراج، ترکیبات شیمیایی، محتوای فنولی و فلاونوئیدی کل و فعالیت ضد اکسایشی اسانس اندام هوایی گیاه چویر (Ferulago angulata Boiss)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FSCT-18-117_010

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1402

Abstract:

خشک کردن یکی از متداول ترین و موثرترین تکنیک های حفظ ویژگی های کمی و کیفی گیاهان دارویی در مرحله پس از برداشت است. لذا در این پژوهش، اثر روش های مختلف خشک کردن شامل خشک کردن سایه ای، هوای داغ و انجمادی بر بازده استخراج، ترکیبات شیمیایی، محتوای فنولی و فلاونوئیدی کل و فعالیت ضد اکسایشی اسانس اندام هوایی چویر بررسی شد. نتایج نشان داد که نوع روش خشک کردن تاثیر چشمگیری بر ویژگی های مورد مطالعه دارد. کمترین (v/w%۸۹/۰) و بیشترین میزان بازده استخراج اسانس (v/w%۵۱/۲) به ترتیب برای اندام هوایی چویر خشک شده به روش سایه و انجمادی به دست آمد. ترکیبات شیمیایی شناسایی شده توسط کروماتوگرافی گازی- طیف سنج جرمی در مجموع %۹۷/۹۶–۷۴/۷۴ اسانس را تشکیل می دهند. سیکلوفنچن (%۰۲/۱۵-۶۵/۲۱)، ترانس- ß-اوسیمن (%۹۰/۱۴-۱۰/۲۰)، O-سیمن (%۴۸/۴-۸۸/۸)، برنیل استات (%۵۷/۴-۹۴/۷)، ß-میرسن (%۸۴/۲-۷۵/۳)، γ-ترپنین (%۷۷/۲-۶۱/۴)، ترانس-وربنول (%۱۵/۲-۲۹/۳)، لیمونین (%۱۵/۲-۹۲/۲)، ß-پینن (%۵۵/۱-۵۸/۲) و جرماکارا-دی (%۳۸/۱-۴۶/۳) عمده ترکیبات شیمیایی شناسایی شده در اسانس اندام هوایی چویر خشک شده به روش های سایه ، هوای داغ و انجمادی بودند. خشک کردن انجمادی، سبب حفظ حداکثری ترکیبات شیمیایی و افزایش دما در روش هوای داغ موجب کاهش مقادیر ترکیبات شیمیایی اسانس می شود. محتوای ترکیبات فنولی کل اسانس اندام هوایی چویر خشک شده به روش انجمادی (mg GAE/g ۲۳/۰±۱۸۸)، هوای داغ ºC ۴۰ (mg GAE/g ۳۱/۰±۱۸۵)، هوای داغ ºC ۶۰ ( mg GAE/g۲۶/۰±۵۶/۱۶۹) و سایه ( mg GAE/g۱۹/۰±۰۳/۱۶۷) به دست آمد که تقریبا بیش از دو برابر ترکیبات فلاونوئیدی کل بود. بالاترین میزان مهارکنندگی رادیکال های آزاد DPPH و ABTS بر اساس IC۵۰ مربوط به اسانس نمونه خشک شده به روش انجمادی و به ترتیب برابر باmg/mL  ۲۵/۰±۶۱۴/۵ و mg/mL۶۲/۰±۳۶۸/۳ بود. به علاوه قدرت احیاء کنندگی فریک اسانس اندام هوایی چویر خشک شده به روش انجمادی در محدوده mM FeSO۴.۷H۲O ۹۲۳/۵–۰۷۴/۱۱ به دست آمد. در نهایت می توان نتیجه گرفت که روش خشک کردن انجمادی می تواند روشی مناسب برای خشک کردن اندام هوایی چویر باشد.

Authors

Alireza Hemmati

Department of Food Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan ۴۵۳۷۱-۳۸۷۹۱, Iran

Ali Ganjloo

Department of Food Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan ۴۵۳۷۱-۳۸۷۹۱, Iran

Kambiz Varmira

Research Center of Oils and Fats, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

Mandana Bimakr

Department of Food Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan ۴۵۳۷۱-۳۸۷۹۱, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Nouroozi, A., Bimakr, M., Ganjloo, A. and S. Zarighalami, ۲۰۱۸, ...
 • Celik, A., et al., ۲۰۱۳, Constituents, oxidant-antioxidant profile, and antimicrobial ...
 • Imelouane, B., et al., ۲۰۰۹.Physicochemical compositions and antimicrobial activity of ...
 • Sepahvand, R., et al., ۲۰۱۴, Chemical composition, antioxidant activity and ...
 • Mozafarian, V., ۱۹۸۳, The family of umbelliferae in Iran, key ...
 • Mozaffarian V., ۲۰۰۸, Encyclopedia of Iranian plants. Tehran, Iran: Farhang ...
 • Rustaiyan, A., et al., ۲۰۰۲, Composition of the essential oil ...
 • Heidari, S., et al., ۲۰۱۴, Anti-tumor activity of Ferulago angulata ...
 • Taran, M., H.R. Ghasempour, and E. Shirinpour, ۲۰۱۰, Antimicrobial activity ...
 • Ghasemi Pirbalouti, A., et al., ۲۰۱۳, Chemical composition and antioxidant ...
 • Mollaei, S., et al., ۲۰۱۹, Extraction of essential oils of ...
 • Moghaddam, M., et al., ۲۰۱۸, Chemical composition, antibacterial and antifungal ...
 • Hritcu, L., et al., ۲۰۱۵, Antiamnesic and antioxidants effects of ...
 • Sadeghi, E., et al., ۲۰۱۶, Stabilization of soybean oil during ...
 • Sadeghi, E., F. Karami, and A. Etminan, ۲۰۱۷, The effect ...
 • Darderafshi, M.J., et al., ۲۰۱۴, The effect of Ferulago angulata ...
 • Shokri, S., et al., ۲۰۲۰, Application an edible active coating ...
 • Rustaiyan, A.H., et al., ۲۰۰۲, Composition of the essential oil ...
 • Akhlaghi, H., ۲۰۰۸, Chemical composition of the essential oil from ...
 • Hassanpour aghdam, M.B., et al., ۲۰۱۰, Drying method affects essential ...
 • Hamrouni Sellami, I., et al., ۲۰۱۱, Qualitative and quantitative changes ...
 • Ganjloo, A., Bimakr, M. and M. Ghorbani, ۲۰۱۹, Study the ...
 • Díaz-Maroto, P.-C. M., M., and M. Cabezudo, ۲۰۰۲, Effect of ...
 • Ebadi, M.T., et al., ۲۰۱۵, Influence of different drying methods ...
 • Ghasemi Pirbalouti, A., E. Mahdad, and L. Craker, ۲۰۱۳, Effects ...
 • Hamrouni-Sellami, I., et al., ۲۰۱۲, Drying sage (Salvia officinalis L.) ...
 • Ghasemi Pirbalouti, A., S. Salehia, and L. Craker, ۲۰۱۷, Effect ...
 • Rahimmalek, M. and S.A.H. Goli, ۲۰۱۳, Evaluation of six drying ...
 • Guo, Y.-R., et al., ۲۰۱۸, Effect of drying methods on ...
 • AOAC, Official Methods of Analysis. ۱۷th Ed. Washington D.C. USA: ...
 • Reza, G.H., S. Ebrahim, and H. Hossien, ۲۰۰۷, Analysis by ...
 • Institute of Standards and Industrial Research of Iran. ۲۰۱۶. NO. ...
 • Institute of Standards and Industrial Research of Iran. ۲۰۰۳. NO. ...
 • Osawa, T. and M. Namiki, ۱۹۸۱, A novel type of ...
 • Singleton, V.L. and J.A. Rossi, ۱۹۶۵, Colorimetry of total phenolics ...
 • Eberhardt, M.V., C.Y. Lee, and R.H. Liu, ۲۰۰۰, Antioxidant activity ...
 • Jia, Z., M. Tang, and J. Wu, ۱۹۹۹, The determination ...
 • Xie, J.-H., et al., ۲۰۱۲, Ultrasonic-assisted extraction, antimicrobial and antioxidant ...
 • Re, R., et al., ۱۹۹۹, Antioxidant activity applying an improved ...
 • Benzie, I.F.F. and J.J. Strain, ۱۹۹۶, The ferric reducing ability ...
 • Shahhoseini, R., et al., ۲۰۱۳, Qualitative and quantitative changes in ...
 • Hamrouni Sellami, I., et al., ۲۰۱۳, Total phenolics, flavonoids and ...
 • Karami, H., M. Rasekh, and Y. Darvishi, ۲۰۱۷, Effect of ...
 • Zhang, L-L., et al., ۲۰۱۸, Influence of drying methods on ...
 • Sefidkon, F., K. Abbasi, and G. Bakhshi Khaniki, ۲۰۰۶, Influence ...
 • Castro, D.M., L.C. Ming, and M.O.M. Marques, ۲۰۰۰, Biomass production ...
 • Institute of Standards and Industrial Research of Iran. ۲۰۱۰. NO. ...
 • Ghasemi Pirbalouti, A., et al., ۲۰۱۶, Chemical composition, antioxidant and ...
 • Shahbazi, Y., et al., ۲۰۱۵, Chemical composition and in vitro ...
 • Javidnia, K., et al., ۲۰۰۶, Constituents of the volatile oil ...
 • Asghari, J., et al., ۲۰۱۲, Comparison of the microwave-assisted hydrodistillation ...
 • Henriques, F., R. Pinho Ferreira Guiné, and M. João Barroca, ...
 • Tohidi, B., M. Rahimmalek, and A. Arzani, ۲۰۱۷, Essential oil ...
 • Gharibi, S., B.E.S. Tabatabaei, and G. Saeidi, ۲۰۱۵, Comparison of ...
 • Rakic S., et al., ۲۰۰۷, Influence of thermal treatment on ...
 • Harboune, N., et al., ۲۰۰۹, Effect of drying methods on ...
 • Roozdar, F., et al., ۲۰۰۸, The effects of drying methods ...
 • Roginsky, V. and E.A. Lissi, ۲۰۰۵, Review of methods to ...
 • Hosseini, N., et al., ۲۰۱۲, Total phenol, antioxidant and antibacterial ...
 • Nouroozi, A., Bimakr, M., Ganjloo, A. and S. Zarighalami, ۲۰۱۸, ...
 • Celik, A., et al., ۲۰۱۳, Constituents, oxidant-antioxidant profile, and antimicrobial ...
 • Imelouane, B., et al., ۲۰۰۹.Physicochemical compositions and antimicrobial activity of ...
 • Sepahvand, R., et al., ۲۰۱۴, Chemical composition, antioxidant activity and ...
 • Mozafarian, V., ۱۹۸۳, The family of umbelliferae in Iran, key ...
 • Mozaffarian V., ۲۰۰۸, Encyclopedia of Iranian plants. Tehran, Iran: Farhang ...
 • Rustaiyan, A., et al., ۲۰۰۲, Composition of the essential oil ...
 • Heidari, S., et al., ۲۰۱۴, Anti-tumor activity of Ferulago angulata ...
 • Taran, M., H.R. Ghasempour, and E. Shirinpour, ۲۰۱۰, Antimicrobial activity ...
 • Ghasemi Pirbalouti, A., et al., ۲۰۱۳, Chemical composition and antioxidant ...
 • Mollaei, S., et al., ۲۰۱۹, Extraction of essential oils of ...
 • Moghaddam, M., et al., ۲۰۱۸, Chemical composition, antibacterial and antifungal ...
 • Hritcu, L., et al., ۲۰۱۵, Antiamnesic and antioxidants effects of ...
 • Sadeghi, E., et al., ۲۰۱۶, Stabilization of soybean oil during ...
 • Sadeghi, E., F. Karami, and A. Etminan, ۲۰۱۷, The effect ...
 • Darderafshi, M.J., et al., ۲۰۱۴, The effect of Ferulago angulata ...
 • Shokri, S., et al., ۲۰۲۰, Application an edible active coating ...
 • Rustaiyan, A.H., et al., ۲۰۰۲, Composition of the essential oil ...
 • Akhlaghi, H., ۲۰۰۸, Chemical composition of the essential oil from ...
 • Hassanpour aghdam, M.B., et al., ۲۰۱۰, Drying method affects essential ...
 • Hamrouni Sellami, I., et al., ۲۰۱۱, Qualitative and quantitative changes ...
 • Ganjloo, A., Bimakr, M. and M. Ghorbani, ۲۰۱۹, Study the ...
 • Díaz-Maroto, P.-C. M., M., and M. Cabezudo, ۲۰۰۲, Effect of ...
 • Ebadi, M.T., et al., ۲۰۱۵, Influence of different drying methods ...
 • Ghasemi Pirbalouti, A., E. Mahdad, and L. Craker, ۲۰۱۳, Effects ...
 • t, chemical composition, and radical scavenging activity of the essential ...
 • Ghasemi Pirbalouti, A., S. Salehia, and L. Craker, ۲۰۱۷, Effect ...
 • Rahimmalek, M. and S.A.H. Goli, ۲۰۱۳, Evaluation of six drying ...
 • Guo, Y.-R., et al., ۲۰۱۸, Effect of drying methods on ...
 • AOAC, Official Methods of Analysis. ۱۷th Ed. Washington D.C. USA: ...
 • Reza, G.H., S. Ebrahim, and H. Hossien, ۲۰۰۷, Analysis by ...
 • Institute of Standards and Industrial Research of Iran. ۲۰۱۶. NO. ...
 • Institute of Standards and Industrial Research of Iran. ۲۰۰۳. NO. ...
 • Osawa, T. and M. Namiki, ۱۹۸۱, A novel type of ...
 • Singleton, V.L. and J.A. Rossi, ۱۹۶۵, Colorimetry of total phenolics ...
 • Eberhardt, M.V., C.Y. Lee, and R.H. Liu, ۲۰۰۰, Antioxidant activity ...
 • Jia, Z., M. Tang, and J. Wu, ۱۹۹۹, The determination ...
 • Xie, J.-H., et al., ۲۰۱۲, Ultrasonic-assisted extraction, antimicrobial and antioxidant ...
 • Re, R., et al., ۱۹۹۹, Antioxidant activity applying an improved ...
 • Benzie, I.F.F. and J.J. Strain, ۱۹۹۶, The ferric reducing ability ...
 • Shahhoseini, R., et al., ۲۰۱۳, Qualitative and quantitative changes in ...
 • Hamrouni Sellami, I., et al., ۲۰۱۳, Total phenolics, flavonoids and ...
 • Karami, H., M. Rasekh, and Y. Darvishi, ۲۰۱۷, Effect of ...
 • Zhang, L-L., et al., ۲۰۱۸, Influence of drying methods on ...
 • Sefidkon, F., K. Abbasi, and G. Bakhshi Khaniki, ۲۰۰۶, Influence ...
 • Castro, D.M., L.C. Ming, and M.O.M. Marques, ۲۰۰۰, Biomass production ...
 • Institute of Standards and Industrial Research of Iran. ۲۰۱۰. NO. ...
 • Ghasemi Pirbalouti, A., et al., ۲۰۱۶, Chemical composition, antioxidant and ...
 • Shahbazi, Y., et al., ۲۰۱۵, Chemical composition and in vitro ...
 • Javidnia, K., et al., ۲۰۰۶, Constituents of the volatile oil ...
 • Asghari, J., et al., ۲۰۱۲, Comparison of the microwave-assisted hydrodistillation ...
 • Henriques, F., R. Pinho Ferreira Guiné, and M. João Barroca, ...
 • Tohidi, B., M. Rahimmalek, and A. Arzani, ۲۰۱۷, Essential oil ...
 • Gharibi, S., B.E.S. Tabatabaei, and G. Saeidi, ۲۰۱۵, Comparison of ...
 • Rakic S., et al., ۲۰۰۷, Influence of thermal treatment on ...
 • Harboune, N., et al., ۲۰۰۹, Effect of drying methods on ...
 • Roozdar, F., et al., ۲۰۰۸, The effects of drying methods ...
 • Roginsky, V. and E.A. Lissi, ۲۰۰۵, Review of methods to ...
 • Hosseini, N., et al., ۲۰۱۲, Total phenol, antioxidant and antibacterial ...
 • نمایش کامل مراجع