اهمیت بررسی و کاربرد طرح تحقیق مثلث سازی در علوم ورزشی و عملکرد انسانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 102

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASSSH01_049

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

Abstract:

این مطالعه توصیفی شامل بررسی و توضیح اهمیت استفاده از طرح های تحقیقاتی مدرن در زمینه علوم ورزشی است. طرح های تحقیقاتی معاصر اغلب شامل پیشرفت هایی در فناوری و روش شناسی می شوند که امکان جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های دقیق تر را فراهم می کنند. این نوع از طرح های تحقیقاتی همچنین می توانند محدودیت ها و شکاف هایی را که در طرح های متاخر یافت شده اند را برطرف کرده و از این طریق روایی و پایایی یافته های تحقیقات انجام شده توسط متخصصین را افزایش دهند. علاوه بر این، طرح های تحقیقاتی مدرن اغلب با استانداردها و شیوه های اخلاقی فعلی در جامعه جهانی مطابقت بیشتری دارند. در نتیجه، استفاده از طرح های تحقیقاتی جدید برای پیشرفت دانش در علوم ورزشی و اطمینان از کاربرد نتایج تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله، به طور خاص، طرح تحقیق مثلث سازی که به معنی استفاده از مجموعه داده های چندگانه، روش شناسی و تئوری های متعدد برای پاسخگویی به یک سوال تحقیق خاص است، مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. این مقاله به موضوعاتی همچون افزایش روایی و پایایی یافته های تحقیق مثلث سازی با هدف کمک به کاهش احتمال سوگیری در تحقیق می پردازد.

Authors

میثم سواردلار

استادیار، رشته روانشناسی ورزشی، موسسه آموزش عالی آپادانا

فاطمه کوچک پور

دانشجوی مقطع دکتری رشته ارتقاء سلامت، دانشگاه اوکلاهاما

پوریا پساوند

استادیار، رشته فیزیولوژی ورزشی، موسسه آموزش عالی زند

محمدرضا روشن روز

دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز