تاثیر آموزش کارآفرینی و توانمندسازی کودکان در توسعه رفتارهای کارآفرینانه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-1-2_019

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1402

Abstract:

کارآفرینی ریشه ای به درازای تاریخ بشر دارد. کارآفرینی را باید یکی از ضروریات هزاره جدید دانست، عصری که به جامعه اطلاعاتی و هنگامه جهانی شدن موسوم است؛ کارآفرینی به مثابه عامل رشد و توسعه هر جامعه ای محسوب می شود یکی از مسائل مطرح در این حوزه، جایگاه آموزش کارآفرینی است. از آنجا که هدف اولیه آموزش کارآفرینی تربیت افراد متکی به نفس، آگاه، ایده پرداز و به طور کلی افرادی ماهر در راه اندازی کسب وکار شخصی است، مفهوم کارآفرینی کودکان نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با هدف بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی و توانمندسازی کودکان در توسعه رفتارهای کارآفرینانه انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است با توجه به ضرورت آموزش کارآفرینی و اهمیت دوران کودکی در ایجاد نگرش عمیق و پایدار درباره کارآفرینی، آموزشهای دوره کودکی باید در راستای شکل گیری و تقویت نگرش کارآفرینانه هدفگذاری و اجرا شوند.

Authors

فرشید رستم زاده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

جعفر شیرجنگ

دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تبریز

زهرا محمدوند یاریجان علیا

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

صبا اسدی

کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش