واکاوی عمکرد سازمانی: رویکرد مالی و ساختاری

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ORMR-8-4_001

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402

Abstract:

اختار سازمانی تعیین کننده حدود تصمیم گیری ها، وظایف، مسئولیت ها، اهداف، چشم اندازها و پاداش دستیابی به نتایج است. در دهه های اخیر با توجه به تحولات محیطی و پیشرفت های شگرف تکنولوژی، ساختار سازمانی از وضعیت مکانیکی به ارگانیکی تغییر پیدا کرده است. هدف از تغییر ساختار، تسهیل دستیابی به اهداف سازمان است. نوع ساختار سازمانی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اثرگذار بوده و عملکرد سازمانی تحت تاثیر این عوامل است. هدف این مطالعه، واکاوی عملکرد سازمانی با تکیه بر متغیرهای مالی و ساختاری است. این موضوع برای نخستین بار با روش تحقیق ترکیبی بررسی شد، به این منظور اطلاعات مورد نیاز برای عملکرد سازمانی و بعد مالی ارزیابی عملکرد از گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد. داده های مورد نیاز برای ساختار سازمانی (نیمه ارگانیک، ارگانیک، نیمه مکانیک، مکانیک و سایر) و متغیرهای غیرمالی ارزیابی عملکرد از راه پیمایش گردآوری شد. در این راستا تعداد ۱۷۰ شرکت نمونه انتخاب و ۱۲۷ پرسشنامه تکمیل شده، دریافت شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که شرکت های با ساختار ارگانیکی تاکید بیشتری بر ارزیابی عملکرد دارند و ارزیابی عملکرد در ساختارهای ارگانیکی به صورت علی- معلولی و یا کاملا پیشرفته است. همچنین یافته ها نشان می دهد که تاثیر معیارهای ارزیابی عملکرد بر عملکرد سازمانی در ساختارهای مکانیکی از ارگانیکی بیشتر اما در ساختارهای ارگانیکی با ارزیابی عملکرد پیشرفته و یا علی-معلولی، عملکرد سازمانی بهتر است.

Authors

سمانه آقاکاظم شیرازی

Imam Khomeini International University

جواد رضازاده

Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.

غلامرضا کردستانی

Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Chenhall, R.H. (۲۰۰۳). "Management control systems design within its organizational ...
 • Davis, S. Albright, T. (۲۰۰۴) "An investigation of the effect ...
 • Lee, C. L, Yang, H,J. (۲۰۱۱) "Organization structure, competition and ...
 • Lunenburg, F.C. (۲۰۱۲) "Mechanistic-Organic Organizations-An Axiomatic Theory", International Journal of ...
 • Wang, G. Wan, J. & Zhao, L. (۲۰۱۴) "Strategy map ...
 • Christopher O, N. Agbaeze, E and Obi-Anike, H. (۲۰۱۷) "Effect ...
 • Veronese,B. Alexandre, C. & Ferreirada S,J. (۲۰۱۲) "Multidimensional assessment of ...
 • Bisbe, J. and Malagueñob, R. (۲۰۱۲) "Using strategic performance measurement ...
 • Fujino, M, Yan L, Norio, S & Satoshi H. (۲۰۱۵) ...
 • Wongrassam,G, P. D. and Simmons J. (۲۰۰۳) "Performance Measurement Tools: ...
 • Zheng, W. Yang, B. & McLean, G. N. (۲۰۱۰) "Linking ...
 • Maltz, A, Shenhar, A, & Reilly, J.J. (۲۰۰۳) "Beyond the ...
 • Hudnurkar, M. & Rathod, U. (۲۰۱۷) "Collaborative practices with suppliers ...
 • Fie,D. Ambalangodage, D. Gunawardana, K, D. (۲۰۱۷) "Consequences of Performance ...
 • Speckbacher, G. Bischof, J. Pfeiffer, T. (۲۰۰۳). "A descriptive analysis ...
 • Ittner, C.D. Larcker, D.F. Randall, T. (۲۰۰۳)."Performance implications of strategic ...
 • Arban, A. & Buglino, L. (۲۰۰۳). "A multimentional performance model ...
 • Li, p. (۲۰۰۹). "Performance measurement design within its organisational context—Evidence ...
 • Varmazyar, M. Dehghanbaghi, M. & Afkhami, M. (۲۰۱۶). "A novel ...
 • Shahin, A, Rezaei D, H. & Kouchekian, M. (۲۰۱۲) "Proposing ...
 • Teixeira, R, Koufteros, X. A. and Peng, X. D. (۲۰۱۲) ...
 • Clement,J. and Puranam,P. (۲۰۱۷) "Searching for Structure: Formal Organization Design ...
 • مجیدی، ع؛ محمدی، م و قاسمی، ف.(۱۳۹۰) "تاثیر ساختار سازمانی ...
 • فرزانه، م؛ سهرابی، ب و رئیسی، ا. (۱۳۹۰) "بررسی نقش ...
 • Cortés, E. Eva, M. Ortega, R. & José, F. (۲۰۱۲). ...
 • José, R. Ortega, R. & Batra, G. (۲۰۱۰). "Strategy and ...
 • Germain, R. Claycomb, C. Droge, C. (۲۰۰۸) "Supply Chain Variability, ...
 • Chen, C. J., Huang, J. W. (۲۰۰۷) "How Organizational Climate ...
 • محمد پور، ح؛ امیرکبیری، ع. و عظیمی، ح. (۱۳۹۶). "نقش ...
 • دهقان، ن؛ صالحی، ج؛ دهقان، ک. و صالحی ، پ. ...
 • Chenhall, R.H. (۲۰۰۸) "Accounting for the horizontal organization", Accounting, Organizations ...
 • Ylinena, M., and Gullkvist, B. (۲۰۱۴) "The effects of organic ...
 • Chenhall R.H. (۲۰۰۳) "Management control systems design within its organizational ...
 • Davis S. Albright T. (۲۰۰۴) "An investigation of the effect ...
 • Lee C. L., Yang H, J. (۲۰۱۱) "Organization structure, competition ...
 • Lunenburg F.C. (۲۰۱۲) "Mechanistic-Organic Organizations-An Axiomatic Theory", International Journal of ...
 • Wang G. Wan J., Zhao L. (۲۰۱۴) "Strategy map for ...
 • Christopher O., N. Agbaeze E., Obi-Anike H. (۲۰۱۷) "Effect of ...
 • Veronese B., Alexandre C., Ferreirada S J. (۲۰۱۲) "Multidimensional assessment ...
 • Bisbe J., Malagueñob R. (۲۰۱۲) "Using strategic performance measurement systems ...
 • Fujino M., Yan L., Norio S., Satoshi H. (۲۰۱۵) "Performance ...
 • Wongrassam G. P. D., Simmons J. (۲۰۰۳) "Performance measurement tools: ...
 • Zheng W.,Yang B., McLean G. N. (۲۰۱۰) "Linking organizational culture, ...
 • Maltz A., Shenhar A., Reilly J.J. (۲۰۰۳) "Beyond the balanced ...
 • Hudnurkar M., Rathod U. (۲۰۱۷) "Collaborative practices with suppliers in ...
 • Fie D., Ambalangodage D., Gunawardana K, D. (۲۰۱۷) "Consequences of ...
 • Speckbacher G., Bischof J., Pfeiffer T. (۲۰۰۳) "A descriptive analysis ...
 • Ittner C.D., Larcker D.F., Randall T. (۲۰۰۳) "Performance implications of ...
 • Arban A., Buglino L. (۲۰۰۳) "A multimentional performance model for ...
 • Li P. (۲۰۰۹) "Performance measurement design within its organisational context—Evidence ...
 • Varmazyar M., Dehghanbaghi M., Afkhami M. (۲۰۱۶) "A novel hybrid ...
 • Shahin A., Rezaei D. H., Kouchekian M. (۲۰۱۲) "Proposing an ...
 • Teixeira R., Koufteros X. A., Peng X. D. (۲۰۱۲) "Organisational ...
 • Clement J., Puranam P. (۲۰۱۷) "Searching for structure: formal organization ...
 • مجیدی ع.، محمدی م.، قاسمی ف. (۱۳۹۰) "تاثیر ساختار سازمانی ...
 • فرزانه م، سهرابی ب. ، رئیسی ا. (۱۳۹۰) "بررسی نقش ...
 • Cortés E., Eva M., Ortega R., José, F. (۲۰۱۲). "University ...
 • José R. Ortega R., Batra G. (۲۰۱۰) "Strategy and organization ...
 • Germain R., Claycomb C., Droge C. (۲۰۰۸) "Supply chain variability, ...
 • Chen C. J., Huang J. W. (۲۰۰۷) "How organizational climate ...
 • محمد پور ح.، امیرکبیری ع.، عظیمی ح. (۱۳۹۶) "نقش تغییر ...
 • دهقان ن.، صالحی ج.، دهقان ک.، صالحی پ. (۱۳۹۰) "اثر ...
 • Chenhall R.H. (۲۰۰۸) "Accounting for the horizontal organization", Accounting, Organizations ...
 • Ylinena M., Gullkvist B. (۲۰۱۴) "The effects of organic and ...
 • نمایش کامل مراجع