بررسی کنترل و درمان دانش آموزان بیش فعال در مدارس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE06_408

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402

Abstract:

بیش فعالی موجب شکست تحصیلی و پایین آوردن اعتماد به نفس و آسیب های اجتماعی دیگر میشود. برای اینکه انسان بتواند در اجتماع زندگی کند باید رفتار اجتماعی را بیاموزد به این معنی که رفتارش باید مورد قبول اجتماع باشد . یکی از راه های اجتماعی شدن و مورد قبول قرار گرفتن رعایت انضباط و مقرراتی است که در اجتماع حکم فرماست . مقررات و قوانینی انضباطی رفتا ر را تحت کنترل درمی آورد و چون این کنترل اغلب مانع انجام خواسته های کودکان می شود ، گاهی موجب خشم و عصبانیت آنها می گردد . در تعلیم و تربیت کودکان انضباط همیشه مورد توجه بوده ، ولی در اینکه این انضباط چگونه باید باشد و چگونه می توان آن را آموزش داد عقاید متفاوت است .

Authors

مهدی المی

کارشناسی پیوسته رشته آموزش مشاوره و راهنمایی ، دانشگاه فرهنگیان علامه امینی تبریز ، ایران .