تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی از منظر توجه به مولفه های تربیت اخلاقی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 95

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EBRCCONF03_0044

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1402

Abstract:

هدف این پژوهش ، تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی از منظر توجه به مولفه های تربیت اخلاقی بود. در این مطالعه از روش تحلیل محتوا و از روش »آنتروپی شانون« برای تجزیه و تحلیل دادهها ا ستفاده شد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و جامعه پژوهش ، محتوای کتاب درسی هدیه های آسمان پایه ی پنجم ابتدایی بود؛ که باتوجه به ماهیت موضوع، همه ی دروس کتاب درسی هدیه های آسمان پایه ی پنجم ابتدایی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. جهت اعتبار بخشی به دقت و صحت دادهها از روش خود بازبینی محقق استفاده شد؛ هم چنین با بررسی یافته های اولیه پژوهش توسط اساتید علوم تربیتی ، اعتبار یافته های نهایی تایید شد. یافته های پژوهش نشان داد که در کتاب هدیه های آ سمان پنجم ابتدایی بی شترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه دین داری(۳۸۳/۰) و کمترین آنها مربوط به مولفه نظم و انضباط (۱۱۵/۰) است .

Authors

امین گلشن

دانشجوی کارشناسی، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، اردبیل، ایران

لیلا موثق

دبیر رسمی زبان و ادبیات فارسی، آموزش و پرورش، اردبیل، ایران

جواد موثق

دانش آموخته کارشناسی دبیری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران