بررسی عوامل ایجاد انگیزه در معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EBRCCONF03_1350

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راه کارهای عملی انگیزه بخشی به معلمان انجام شد .روش تحقیق توصیفی و از نظر هدف کاربردی است .بین راه کارهای عملی انگیزه بخشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه ی مستقیمی وجود دارد .از آنجا که کار، ضرورت توسعه است واکثریت افراد بیشتر وقت خود را درمحیط کار می گذارنند عامل انگیزه مهم و ضروری است هرشغلی با فرسودگی همراه است اما در برخی مشاغل بنا به نوع کار، تنوع وظایف و مسئولیت های آن فرسودگی بیشتر است و معلمی یکی از حرفه هایی است که درمعرض این فرسودگی قرارداردکه با راهکارهای مناسب می توان از فرسودگی شغلی این قشرزحمت کش و دلسوزجامعه کاست و رضایت شغلی ایجادکردکه بازده و نتیجه آن پیشرفت و توسعه جامعه خواهد بود و همه از آن بهره مند می گردند .دراینجا به راهکارهایی که می توانند انگیزه معلمان را افزایش دهند اشاره می کنیم : الف - عوامل فیزیکی ساختمانی مدرسه : دل انگیزکردن محیط کار :ایجاد نورکافی ، رنگ مناسب ، پاکیزگی اتاقها، قرار دادن گلدان و تابلوهای نقاشی و تصاویر زیبا و . . .تامین و آماده ساختن وسایل و امکانات مورد نیاز معلم برای تدریس . ب- عوامل مالی : درهرسازمانی افراد معمولا تلاش وکوشش و آنچه که نتیجه آن است را درمقابل دریافتی خود از آن سازمان حقوق و مزایا قرارمی دهند اگر آنچه کارکنان به سازمان می دهند .کار ، تلاش ، فکر و وقت و . . .بیشتر از آنچه باشدکه از سازمان دریافت می کنند دچار دوگانگی و فشار روانی می شوند و با رعایت عدالت و عدم تبعیض می توان انگیزه را پر رنگ ترکرد . پ-عوامل سازمانی : سبک مدیریت و رهبری مدیران سازمان آموزش وپرورش ، صدور بخش نامه های فراوان و مکرر وتدوین خط مشی های مختلف سازمانی ، دسترسی نداشتن به مراجع تخصصی در مدارس که پاسخگوی مسائلومشکلات مربوط به حرفه معلمان باشد .

Authors

نسیم شهسواری

شهرستان پلدخترآموزگار مقطع ابتدایی