بررسی وضعیت بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مطالعه موردی منطقه ۸

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 50 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EDUJ-5-1_006

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1402

Authors

نادر قلی قورچیان

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

مصطفی اجتهادی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

پریوش جعفری

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

حمید شفیع زاده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (مسئول مکاتبات)