بررسی تاثیر لایه های مختلف انتقال حفره بر روی راندمان سلول خورشیدی پرووسکایت بدون سرب مبتنی بر نانومیله اکسید روی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEECDSTS02_029

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1402

Abstract:

در این مقاله تاثیر لایه های مختلف Cu۲O ،spiro-OMeTAD و CuSCN به عنوان لایه انتقال حفره (HTM) و همچنین اثر تغییرات ضخامت لایه جاذب بر روی کارآیی سلول های خورشیدی مبتنی بر تری یدید قلع متیل آمونیوم (CH۳NH۳SnI۳) با استفاده از نرم افزار SCAPS-۱D مورد بررسی قرار گرفته است. در ساختارهای موردنظر، آرایه نانومیله اکسید روی (ZnO nr) به عنوان لایه انتقال الکترون (ETM) لحاظ شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل و شبیه سازی حاکی از راندمان بالاتر ساختار ZnO(nr)/CH۳NH۳SnI۳/Cu۲O نسبت به سایر ساختارهای بررسی شده می باشد.

Keywords:

سلول های خورشیدی پرووسکایت , تری یدید قلع متیل آمونیوم , نانومیله ZnO , ضخامت لایه جاذب , لایه انتقال دهنده حفره , CuSCN , Cu۲O , spiro-OMeTAD.

Authors

حامد نعمتیان

گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی احد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، تهران، ایران

غلامرضا بنی صدر

گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی احد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، تهران، ایران