بهبود کارایی انرژی در شبکه های ارتباطی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 100

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEECDSTS02_032

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1402

Abstract:

مقاله حاضر به بررسی اهمیت و راهکارهای بهبود کارایی انرژی در شبکه های ارتباطی می پردازد. کارایی انرژی در شبکه ها به بهره وری در استفاده از انرژی در تجهیزات و فرآیندهای مختلف مرتبط با این شبکه ها اشاره دارد. این مقاله نشان می دهد که بهبود کارایی انرژی در این شبکه ها از اهمیت چندگانه ای برخوردار است، از جمله کاهش هزینه ها، حفظ محیط زیست، افزایش کارایی شبکه و پایداری. برای دستیابی به این اهداف، از تکنولوژی های مدیریت انرژی در تجهیزات شبکه و تکنیک هایی از جمله مدیریت توان مصرف، بهبود سیستمهای خنک کننده، استفاده از تجهیزات با کارایی انرژی بالا و تکنولوژی های نوین مانند اینترنت اشیا و سنسورها بهره برده می شود. این مقاله به طور کامل چالش های موجود در پیاده سازی این تکنولوژی ها نیز بررسی کرده و به اهمیت ادامه تحقیقات در زمینه بهبود کارایی انرژی در شبکه های ارتباطی تاکید می کند.

Authors

محمد وکیلی ازغندی

گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده منتظری، واحد خراسان رضوی، دانشگاه فنی و حرفه ای، مشهد، ایران